S’anomena article contracte a la forma que pren l’article definit masculí, singular o plural, en contacte amb una de les preposicions a, de, per o per a.

Les combinacions possibles són les següents:

Preposició + article definit masculí Articles contractes Exemples
a + el
a + els
de + el
de + els
per + el
per + els
per a + el
per a + els
ca + el
ca + els
ca + en
al
als
del
dels
pel
pels
per al
per als
cal
cals
can
va al col·legi, cap al sud, fins al final
cap als afores, vaig als Hostalets de Balenyà
torna del poble, abans del març, després del triomf
abans dels exàmens, des dels primers dies
passa pel carrer, actua pel seu compte
passa pels llocs més arriscats, pels volts de les deu
aquest regal és per al Carles
el pastís és per als meus fills
vaig a cal metge, vaig a cal notari
vaig a cals avis, vinc de cals Pons
això sembla can seixanta, can Joan, can Serra.

 

Remarca Exemples
Cal tenir en compte que no es fa la contracció quan l’article va davant d’un mot que comença per vocal o h i ha d’anar apostrofat va a l’institut
torna de l’hort
passa per l’ermita
la flor és per a l’Anna
vaig a ca n’Oriol
ve de ca l’Agustí

 

Per practicar

Activitat (a la llibreta): Corregiu els errors, si cal.

Per el camí.
De el poble.
A el cotxe.
Per el poble.
A ca el notari.
Per a els nois.
Per a les noies.
Va a el col·legi.
El llibre és de els amics.

Nodes 3 949 447 922 923 924 925
Print Friendly, PDF & Email