S’anomena article contracte a la forma que pren l’article definit masculí, singular o plural, en contacte amb una de les preposicions a, de, per o per a.

Casos en què l’article es contrau

PREP+ART ARTICLES
CONTRACTES
EXEMPLES
a + el
a + els
de + el
de + els
per + el
per + els
per a + el
per a + els
ca + el
ca + els
ca + en
al
als
del
dels
pel
pels
per al
per als
cal
cals
can
va al col·legi, cap al sud, fins al final
cap als afores, vaig als Hostalets de Balenyà
torna del poble, abans del març, després del triomf
abans dels exàmens, des dels primers dies
passa pel carrer, actua pel seu compte
passa pels llocs més arriscats, pels volts de les deu
aquest regal és per al Carles
el pastís és per als meus fills
vaig a cal metge, vaig a cal notari
vaig a cals avis, vinc de cals Pons
això sembla can seixanta, can Joan, can Serra.

Casos en què l’article NO es contrau

Les normes d’apostrofació de l’article definit sempre prevalen per sobre de la contracció, ja que l’article té un lligam més fort amb el nom que el segueix que no pas amb la preposició que el precedeix.

Així, doncs, si l’article definit singular EL, LA s’apostrofa, NO fa la contracció amb la preposició.

PREP+ARTICLE SINGULAR EXEMPLES
a l’
de l’
per l’
per a l’
ca n’
ca l’
va a l’institut
torna de l’hort
passa per l’ermita
la flor és per a l’Anna
vaig a ca n’Oriol
ve de ca l’Agustí

Per practicar

1. Torna a escriure aquestes expressions i corregeix els errors, si cal.

Per el camí.
De el poble.
A el cotxe.
Per el poble.
A ca el notari.
Per a els nois.
Per a les noies.
Va a el col·legi.
El llibre és de els amics.

2. Escriu davant de cada nom l’article apostrofat o la contracció, segons convingui.

(a + el) hemisferi:
(a + el) pol:
(de + el) màxim:
(de + el) únic:
(per + el) congost:
(per + el) estret:
(a + el) instant:
(a + el) moment:
(de + el) interès:
(de + el) temps:

Nodes 3 949 447 922 923 924 925

 

Print Friendly, PDF & Email