Complement de règim verbal

CRV Pronoms Exemples
Preposició de en Parlem d’art i d’artistes. Parlem-ne.
No m’he oblidat de vosaltres. No me n’he oblidat.
Una altra preposició hi Vols contribuir a estalviar aigua? Sí, hi vull contribuir.
Penses en l’oncle Miquel alguna vegada? No hi penso mai.

 

Complement circumstancial

Casos Pronoms Exemples
CC de lloc amb la preposició de en Tornava de casa seva tranquil·lament. En tornava tranquil·lament.
En els altres casos hi Ha contestat d’una manera molt agressiva. Hi ha contestat.
Mai no riu així. Mai no hi riu.
Ell no entrarà en aquest local. Ell no hi entrarà.
Vaig trencar la closca amb una pedra. Hi vaig trencar la closca.
Sempre és darrere el taulell. Sempre hi és.
El CC de temps no se substitueix per cap pronom feble Ø He vist en Jordi avui mateix.
Aquesta tarda anirem al teatre.

 

Atribut

Casos Pronoms Exemples
Atribut dels verbs ser i semblar ho També és periodista? No, no ho és.
La barana és de ferro? No, no ho és, només ho sembla.
Ets feliç de veritat o només ho sembles?
Atribut determinat (article, demostratiu o possessiu) el, la, els, les És el teu germà? No, no l’és.
Aquestes noies són les meves amigues. Aquestes noies les són.
Atribut del verb estar ho
hi 
Abans estava content però ara ja no ho estic.
Abans estava content però ara ja no hi estic.
Atribut emfàtic en Com n’estava de content el dia de Reis!
Que n’era de bo el pastís!

 

Complement predicatiu

Casos Pronoms Exemples
En general hi Ha entrat a l’hospital ben tranquil. Hi ha entrat a l’hospital.
Els veïns llogaren la casa moblada. Els veïns hi llogaren la casa.
Et sents estafada? No, no m’hi sento.
Verbs dir-sefer-se i nomenar en Saps si aquell noi ros es diu Albert? Em penso que sí, que se’n diu.
Encara no ens hem fet socis del club. Encara no ens n’hem fet.

 

Subjecte

Casos Pronoms Exemples
Si el subjecte és un SN indeterminat i va
darrere del verb
en Falten futbolistes tècnics. En falten
Han passat cinc minuts. N’han passat cinc.

 

Complement del nom i de l’adjectiu

Casos Pronoms Exemples
Complement del nom (CN) en Cercava el significat de l’existència. En cercava el significat.
No tinc ganes d’anar al cinema. No en tinc ganes.
Complement de l’adjectiu (CAdj) en La casa era plena de flors. La casa n’era plena.

 

QUADRE DE LES FUNCIONS DELS PRONOMS FEBLES

Pronoms Funcions sintàctiques
me, nos CD i CI que tinguin com a referents la 1a persona
te, vos CD i CI que tinguin com a referents la 2a persona
se CD i CI de 3a persona reflexiu o recíproc
el, la, els, les CD determinat per article, demostratiu o possessiu.
Atribut del verb ser determinat per article, demostratiu o possessiu
li, els CI
ho CD neutre o oració.
Atribut no determinat dels verbs ser, estar i semblar.
en Subjecte no determinat o quantificat
CD no determinat o quantificat
CRV regit per la preposició de
CC de lloc regit per la preposició de
Atribut emfàtic
CPred amb fer-se, dir-se, nomenar
Complement del nom (CN) o de l’adjectiu (CAdj.)
hi CRV regit per preposició que no sigui de
CC (amb restriccions).
Atribut del verb estar i altres.
CPred
CI singular, quan va combinat amb el, la, els, les.

Per practicar

Nodes 3 713 714 715 716 717 736 737
738 739 740 741 742 743

 

Fitxes relacionades

Print Friendly, PDF & Email