Models de conjugació regular i irregular
Models de conjugació irregular

 

1. Les irregularitats verbals

Els verbs regulars són aquells que es conjuguen d’acord amb el verb model de la conjugació corresponent: cantar (primera conjugació), témer i perdre (segona conjugació), dormir i servir (tercera conjugació). Els verbs que no segueixen el model de la seva conjugació es consideren verbs irregulars.

Les irregularitats es poden presentar en la terminació verbal o en l’arrel. Compara:

a) Irregularitats en la terminació:
es modifiquen algunes terminacions en relació amb el model regular.
Model regular
cant -ar
Verb irregular
est -ar
cant –o
cant –es
cant –a
estic 
està –s
està 
b) Irregularitats en l’arrel:
l’arrel del verb presenta diverses formes o variants.
Model regular
perd -re
Verb irregular
cau -re
perd –em
perd –en
perd –i
cai –em
cau –en
caigu –i

 

2. Verbs irregulars de la primera conjugació

Dels verbs de la primera conjugació, només anar i estar presenten irregularitats. Els altres són tots regulars.

Fixa’t en algunes formes dels verbs anar i estar i compara-les amb les del model de la primera conjugació (cantar) per tal d’observar-ne les irregularitats (pots consultar models de conjugació):

Present d’indicatiu Present de subjuntiu
cant -ar anar estar cant -ar anar estar
cant –o
cant –es
cant –a
cant –em
cant –eu
cant –en
vaig
va
vam
an –em
an –eu
van
estic –
està –s
està –
est –em
est –eu
est –an
cant –i
cant –is
cant –i
cant –em
cant –eu
cant –in
vag –i
vag –is
vag –i
an –em
an –eu
vag –in
estigu –i
estigu –is
estigu –i
estigu –em
estigu –eu
estigu –in

 

3. Verbs irregulars de la segons conjugació

La majoria dels verbs de la segona conjugació presenten diverses formes en l’arrel: són, per tant, verbs irregulars.

Per tal de facilitar-ne l’estudi, presentarem tres grups que inclouen una bona part dels verbs irregulars de la segona conjugació:

a) els verbs acabats en –ndre, –ldre i –ler: en general, segueixen el model de vendre.

b) els verbs acabats en –èixer: en general, segueixen el model de conèixer.

c) els verbs acabats en –aure, –eure, –iure, i –oure: en general, segueixen els models de beure o riure.

3.1.Els verbs acabats en –ndre, –ldre i –ler

Els verbs acabats en –ndre (aprendre, encendre, romandre…), –ldre(resoldre, dissoldre, doldre…) i –ler (valer, voler) es conjuguen de manera molt semblant. Són verbs que presenten tres formes en l’arrel i que, en general, segueixen el model de vendre:

Vendre
1. Arrel bàsica: ven- 2. Variant amb una –d– de suport entre l’arrel bàsica i la terminació: ven–d– 3. Variant amb un so velar
(arrel velaritzada): veng
Present d’indicatiu
venc (1)
ven s
ven
ven em
ven eu
ven en
Futur
ven d ré
ven d ràs
ven d rà
ven d rem
ven d reu
ven d ran
Present d’ind.
venc (1)
Present de subj.
vengu i
vengu is
vengu i
vengu em
vengu eu
vengu in
Imperfet d’indicatiu
ven ia
ven ies
ven ia
ven íem
ven íeu
ven ien
Condicional
ven d ria
ven d ries
ven d ria
ven d ríem
ven d ríeu
ven d rien
Passat simple
vengu í
vengu eres
vengu é
vengu érem
vengu éreu
vengu eren 
Imperfet de subj.
vengu és
vengu essis
vengu és
vengu éssim
vengu éssiu
vengu essin
Imperatiu
ven (tu)
veneu (vosaltres)
Imperatiu
vengu i (ell/vostè)
vengu em (nos.)
vengu in (ells/vostès)

 

3.2. Els verbs acabats en –èixer

La majoria de verbs acabats en –èixer (aparèixer, comparèixer…) presnten dues formes en l’arrel, i es conjuguen amb el verb conèixer.

Conèixer
1. Arrel bàsica:coneix- 3. Variant amb un so velar
(arrel velaritzada): coneg
Present d’indicatiu
conec (1)
coneix es
coneix
coneix em
coneix eu
coneix en
Futur
coneix eré
coneix eràs
coneix erà
coneix erem
coneix ereu
coneix eran
Present d’ind.
conec (1)
Present de subj.
conegu i
conegu is
conegu i
conegu em
conegu eu
conegu in
Imperfet d’indicatiu
coneix ia
coneix ies
coneix ia
coneix íem
coneix íeu
coneix ien
Condicional
coneix eria
coneix eries
coneix eria
coneix eríem
coneix eríeu
coneix erien
Passat simple
conegu í
conegu eres
conegu é
conegu érem
conegu éreu
conegu eren
Imperfet de subj
conegu és
conegu essis
conegu és
conegu éssim
conegu éssiu
conegu essin
Imperatiu
coneix (tu)
coneix eu (vosaltres)
Imperatiu
conegu i (ell/vostè)
conegu em (nos.)
conegu in (ells/vostès) 

 

3.3. Els verbs acabats en –aure, –eure, –iure i –oure

Els verbs acabats en –aure (caure, plaure…), –eure (creure, seure…), –iure (viure, escriure…) i –oure (coure, moure…) es conjuguen de manera semblant. Els verbs beure i riure ens poden servir com a models:

Beure
Present indicatiu Imperfet indicatiu Futur Present subjuntiu Imperfet subjuntiu Imperatiu
bec
beu s
beu
bev em
bev eu
beu en
bev ia
bev ies
bev ia
bev íem
bev íeu
bev ien
beu ré
beu ràs
beu rà
beu rem
beu reu
beu ran
begu i
begu is
begu i
begu em
begu eu
begu in
begu és
begu essis
begu és
begu éssim
begu éssiu
begu essin
beu
begu i
begu em
bev eu
begu in

 

Riure
Present indicatiu Imperfet indicatiu Futur Present subjuntiu Imperfet subjuntiu Imperatiu
ric
riu s
riu
ri em
ri eu
riu en
rei a
rei es
rei a
rèi iem
rèi eu
rei en
riu ré
riu ràs
riu rà
riu rem
riu reu
riu ran
rigu i
rigu is
rigu i
rigu em
rigu eu
rigu in
rigu és
rigu essis
rigu és
rigu éssim
rigu éssiu
rigu essin
riu
rigu i
rigu em
ri eu
rigu in

 

Veure/Viure
Present subjuntiu de viure Imperfet de subjuntiu de viure Imperatiu de veure Present subjuntiu de veure
visqu i
visqu is
visqu i
visqu em
visqu eu
visqu in
visqu és
visqu essis
visqu és
visqu éssim
visqu éssiu
visqu essin
veg es (ves)
veg i
veg em
veg eu
veg in
veg i
veg is
veg i
veg em
veg eu
veg in

 

4. Verbs irregulars de la tercera conjugació

Els verbs irregulars més importants són tenir, venir i dir. Presenten diverses formes en l’arrel i algunes terminacions pròpies de la segona conjugació.

  • Arrels de tenirtinc, ten-, té, tind-, tingu-.
  • Arrels de dirdic, diu, di-, dei-, digu-.

5. Verbs amb dues o és formes a l’arrel

Hi ha altres verbs que també presenten dues o més formes a l’arrel, una de les quals és velaritzada [g] o [k]:

  • Beure: begu-
  • Caure: caigu-
  • Córrer: corregu-
  • Dur: dugu-
  • Voler: volgu-, vulgu-.

Formen part d’aquest grup de verbs: creure, deure, dir, escriure, estar, plaure, poder, riure, saber, ser, seure, tenir, treure, vendre, venir, viure, etc.

6. El mode imperatiu amb la forma velaritzada de l’arrel

En l’imperatiu la majoria de verbs que tenen una forma velaritzada de l’arrel, la segona persona del singular i la segona persona del plural es fan amb la forma bàsica de l’arrel; en canvi, les altres tres es fan amb la forma que té la –g– (arrel velaritzada):

1a  venguem 1a  vinguem 1a  seguem
2a ven veneu 2a vine veniu 2a seu seieu
3a vengui venguin 3a vingui vinguin 3a segui seguin

 

Però si en la segona persona del singular hi ha el so [g], també el trobarem en la segona del plural:

1a – estiguem 1a – diguem 1a – siguem
2aestigues estigueu 2a digues digueu 2a sigues sigueu
3a estigui estiguin 3a digui diguin 3a sigui siguin

 

7. Participis irregulars

Els participis irregulars, en general, es formen a partir de les terminacions següents:

-ut vendre
caure
aparèixer
viure
néixer
venut
caigut
aparegut
viscut
nascut
-t / -st resoldre
moldre
estrènyer
respondre
veure
resolt
mòlt
estret
respost
vist
-ès / -ós ofendre
atendre
fondre
empènyer
admetre
cloure
ofès
atès
fos
empès
admès
clos
-rt obrir
cobrir
omplir
establir
suplir
morir
obert
cobert
omplert
establert
suplert
mort

Practiquem:

Activitats Nodes 3 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
Activitats Nodes 3 419 420 421 422 423 424 425
Activitats Nodes 3 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
Activitats Nodes 3 443 444 445 446 447 448 449 450 451
Print Friendly, PDF & Email