Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag

eso 1

Sentit propi i sentit figurat

Una paraula es pot utilitzar en sentit propi o en sentit figurat. Normalment el context de l’oració en què es troba la paraula ens ajuda a determinar si el seu significat és propi o figurat. El sentit propi d’una paraula és… Obre la fitxa →

Llegir en veu alta

Per què? Per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica, per afavorir la comprensió lectora, per adquirir nous coneixements i vocabulari, per exercitar la imaginació, per tenir més informació i comprensió del món, per millorar la pronúncia, per millorar… Obre la fitxa →

Gèneres literaris

La literatura La literatura és l’art de la paraula, és a dir, la creació escrita o oral destinada a proporcionar, per la seva bellesa, una emoció agradable a qui la llegeix o l’escolta. Així doncs, la literatura comprèn tant les… Obre la fitxa →

Alfabet

Què és l’alfabet? L’alfabet o abecedari és el conjunt de lletres que fem servir per representar els sons que pronunciem. La paraula alfabet prové de les dues primeres lletres de l’alfabet grec: (alfa) i (beta). Cada llengua té un alfabet… Obre la fitxa →

Unitat 1

Literatura: Els gèneres literaris. La narrativa Índex Lèxic: L’alfabet Gramàtica: Les categories lèxiques o gramaticals Ortografia: La vocal neutra Temps. Literatura: Els gèneres literaris. La narrativa Lèxic: L’alfabet Gramàtica: Les categories lèxiques o gramaticals Ortografia: La vocal neutra Temps verbals:… Obre la fitxa →

Unitat 2

Literatura: La poesia Gramàtica: El nom. El gènere i el nombre Ortografia: La o i la u àtones Tipus de textos: El text informatiu; els avisos. Literatura: La poesia Gramàtica: El nom. El gènere i el nombre Ortografia: La o… Obre la fitxa →

Unitat 5

Llengua i societat: les llengües romàniques Lèxic: Les paraules derivades Gramàtica: Els determinants demostratius, possessius i interrogatius. Llengua i societat: les llengües romàniques Lèxic: Les paraules derivades Gramàtica: Els determinants demostratius, possessius i interrogatius. 1 Índex Llengua i societat: les… Obre la fitxa →

Unitat 6

Literatura: La poesia tradicional; La cançó popular Gramàtica: Els determinants numerals, quantitatius i indefinits Ortografia: L’accentuació. Literatura: La poesia tradicional; La cançó popular Gramàtica: Els determinants numerals, quantitatius i indefinits Ortografia: L’accentuació 1 Índex Literatura: La poesia tradicional; La cançó… Obre la fitxa →

Unitat 7

Lèxic: El sentit propi i el sentit figurat Gramàtica: La conjugació verbal Ortografia: L’accent diacrític Temps verbals: L’imperfet de subjuntiu. Lèxic: El sentit propi i el sentit figurat Gramàtica: La conjugació verbal Ortografia: L’accent diacrític Temps verbals: L’imperfet de subjuntiu…. Obre la fitxa →

Noms

Definició Un nom és una paraula que serveix per designar una persona (Eulàlia), un animal (papagai), una planta (magnòlia), un objecte (martell) o una idea (felicitat). Classificació Segons la seva extensió, el nom substantiu es pot classificar en: Comú: fa referència… Obre la fitxa →

Text instructiu

Els textos instructius tenen com a finalitat donar les instruccions precises perquè puguem aprendre a fer una cosa seguint, de manera ordenada, tots els passos necessaris. Característiques dels textos instructius Estructura ordenada per passos: sovint es presenta en forma esquemàtica i ordenada amb… Obre la fitxa →

Determinants

El determinant és una paraula que va davant del nom per presentar-lo (un llibre), identificar-lo (aquesta jaqueta) o quantificar-lo (quatre ratolins) Des d’un punt de vista sintàctic, els determinants funcionen com a especificadors dels noms i hi concorden en gènere i… Obre la fitxa →

Adjectius

Definició Els adjectius indiquen qualitats i característiques dels éssers o les coses (gent amable, fruita madura, camí costerut). Són variables i presenten flexió de gènere (masculí i femení) i de nombre (singular i plural).  Concorden en gènere i nombre amb el nom al… Obre la fitxa →

El verb: formes simples

Mode indicatiu –> Expressa accions reals Temps present –> Els fets s’esdevenen en el moment en què es parla ARA jo canto perdo temo dormo serveixo tu cantes perds tems dorms serveixes ell / ella canta perd tem dorm serveix… Obre la fitxa →

© 2017 Aula de català — Professora ANNA BALAGUER — Pàgina feta amb WordPress

Disseny del tema Anders NorenTorna a dalt ↑