1. Els usos de la coma

La coma és el signe de puntuació que indica una pausa menor; per tant, la seva funció és separar diversos elements que formen part d’una mateixa unitat oracional.

1. Vocatiu: nom o expressió amb què cridem l’atenció d’una persona

El nom o l’expressió que utilitzem per cridar l’atenció de la persona a la qual ens dirigim se separa de la resta d’oració amb una coma:

Sandra, em pots dir quin dia és avui?
Escolta, noi, a mi no em vinguis amb romanços!
Ets conscient del que has fet, Manel?

2. Sèrie d’elements homogenis: enumeració de diverses coses

Els elements de la mateixa categoria que formen una sèrie se separen amb una coma, excepte els dos últims si van coordinats per i o per o:

L’equip número 1 és format per la Sara, en Xavier i l’Andrea.
Heu de dur una carpeta, unes estisores, un regle i un bolígraf vermell.

3. Incís: explicació o aclariment intercalat enmig d’una oració

Les explicacions o aclariments que fem enmig del discurs s’escriuen entre comes i es pronuncien en un to de veu més baix:

El noi, trist i abatut, va reconèixer el seu error.
El ciríl·lic, l’alfabet que utilitzen les llengües eslaves, té 33 lletres.
Sòfocles, que és un dels grans dramaturgs grecs, va viure al segle v aC.

Alguns incisos s’escriuen entre parèntesis o entre guions. Per exemple:

L’ONU (Organització de les Nacions Unides) es va fundar l’any 1945.
Vam pujar centenars d’esglaons –no sé pas quants– abans d’arribar a dalt.

4. Connectors textuals

Els connectors textuals poden aparèixer en diferents posicions dins l’oració i generalment van entre pauses. Per exemple:

Han acabat el pont nou; per tant, ja no haurem de passar pel pont vell.
Han acabat el pont nou i, per tant, ja no haurem de passar pel pont vell.
Els mariners van abandonar el vaixell; en canvi
el capità s’hi va quedar.
Els mariners van abandonar el vaixell; el capità, en canvi, s’hi va quedar.

5. Circumstancials

Els circumstancials que expressen el marc general de l’oració (ordre, moment, lloc, causa, condició, concessió, etc.) solen anar delimitats per una coma, principalment si van al principi de l’oració o intercalats:

Abans de començar, deixeu-me que presenti els músics que m’acompanyen.
En aquesta situació, val més no arriscar-se.
En aquell moment, com que no veia ningú, vaig començar a cridar.
Jo, si fos de vosaltres, no ho faria.
El jutge ha decidit, tenint en compte els seus antecedents, condemnar-lo.

6. Coordinació d’oracions adversatives

Davant de les conjuncions adversatives però i sinó que se sol escriure una coma:

M’agradaria estudiar més i treure notes millors, però no sé com fer-ho.
L’estiu passat no van fer vacances, sinó que van treballar.

7. Element que es presenta com a tema, al marge de l’oració

L’element que es presenta com a tema de l’oració i que es pronuncia de manera aïllada per una petita pausa sol anar separat de la resta de l’oració per una coma, tant si va al principi com si va al final:

En Ramon, fa més de mig any que no el veig.
Aquest jersei
, no el fiquis mai a la rentadora.
Em va deixar a deure més de sis mil euros, aquell pocavergonya!
De tot això que ha passat, no crec que en sàpiguen res, els seus pares.

8. Verb sobreentès

En les oracions en què hi ha un verb sobreentès, se sol escriure una coma en el lloc que hauria d’ocupar:

La paraula veí s’escriu amb accent, i la paraula veïna, amb dièresi.

2. Casos en què no es posa la coma

Ja hem dit que la coma indica una pausa menor; tanmateix, no totes les pauses que fem quan parlem o llegim s’han de representar amb una coma. Per exemple: sovint fem una petita pausa entre el subjecte i el verb de l’oració; malgrat això, en el lloc d’aquesta pausa no escriurem una coma. Fixa-t’hi:

Subjecte i verb de l’oració
No hem d’escriure una coma entre el subjecte i el verb de l’oració:
Oracions mal escrites Oracions ben escrites

Les pluges de finals de tardor, van provocar inundacions en molts pobles de la costa.

La desfilada de gegants i capgrossos, començarà a les dotze del migdia.

Les pluges de finals de tardor van provocar inundacions en molts pobles de la costa.

La desfilada de gegants i capgrossos començarà a les dotze del migdia.

Tanmateix, convé recordar que entre el subjecte i el verb de l’oració hi pot haver un incís (una explicació o un aclariment), que va entre comes:

Ramon Llull, que és el primer gran escriptor de la nostra literatura, va escriure més de 250 obres.

 

Per practicar


2.49. Escriu les comes que calguin en cadascuna de les oracions següents. Justifica en cada cas l’ús de la coma.

 • A les meves amigues els agraden tots els esports: el futbol el bàsquet el voleibol……
 • Els grans escriptors catalans del segle XIX són Jacint Verdaguer Àngel Guimerà i Narcís Oller.
 • L’Agnès encara que no t’ho creguis ha travessat el port nedant.
 • Guanyar amb nou jugadors és molt difícil gairebé impossible.
 • M’agradaria molt sortir amb tu però ja m’he compromès amb un altre.
 • Em va dir que aprovaria totes les assignatures; i en efecte no li n’ha quedat cap de pendent.
 • He trucat a la porta i com que no m’ha obert ningú me n’he anat al parc.
 • La zebra vella defallida pel cansament corria amb dificultat.
 • Escolta filla sigues prudent: dreça les orelles i escolta.

 2.50. Llegeix les oracions següents i pensa en quines has d’escriure alguna coma i en quines no. Després, escriu-les.

 • 1. Els ocells s’ajoquen a les branques dels arbres quan es fa fosc.
  2. Els ocells quan es fa fosc s’ajoquen a les branques dels arbres.
  3. Quan es fa fosc els ocells s’ajoquen a les branques dels arbres.
 • 1. El director ha encarregat una feina molt delicada a l’Eulàlia.
  2. A l’Eulàlia el director li ha encarregat una feina molt delicada.
  3. El director li ha encarregat una feina molt delicada a l’Eulàlia.

2.51. Escriu les comes que calguin en aquest text. A continuació, justifica l’ús de cadascuna. 

Quan ja havien passat un parell d’hores ben bones i la calor començava a cremar de valent vam buscar una ombra i vam esmorzar. En Jordi mentre parlava anava dibuixant rodonetes amb el bastó a terra.Després d’esmorzar vam decidir anar a caçar granotes. En vam descobrir una que en lloc de dirigir-se riu endins va començar a allunyar-se de l’aigua. Quan la pobra bèstia s’aturava per descansar l’empenyíem amb un bastó i ella tornava a saltar.

JAUME CELA: Silenci al cor.

 2.52. Escriu les nou comes que falten en aquest text. 

En el moment del seu naixement els grans planetes són boles de foc incandescents. Com més massís és el planeta més important és l’escalfor i més temps cal per evacuar-la. En el cas dels cossos molt petits com els asteroides el procés és molt ràpid. La Lluna va dissipar la seva escalfor inicial a l’espai en uns quants centenars de milions d’anys. Des de fa molt temps aquest astre ja no té foc interior. La Terra en canvi encara guarda al seu cor un braser que provoca moviments uns moviments que originen desplaçaments de continents erupcions volcàniques i ter­ratrèmols.

HUBERT REEVES: La història més bella del món.

2.53. Expressions com ara és a dir, per exemple, sens dubte, per tant, en canvi, etc. van entre comes quan es troben enmig d’una frase. Puntua adequadament les frases següents:

 • Després de la col·lisió, els mariners van abandonar el vaixell; el capità en canvi va restar al post de comandament.
 • Hi ha éssers que són fets d’una cèl·lula és a dir són organismes unicel·lulars.
 • Els llamps per exemple són descàrregues elèctriques naturals.

2.54. En cada una de les frases següents, hi falta com a mínim una coma. Escriu-les on correspongui i justifica-ho indicant l’opció correcta entre les que hi ha entre parèntesis.

 • L’interior de la Terra està estructurat en tres capes: l’escorça el mantell i el nucli (delimitació del circumstancial / separació d’elements homogenis)
 • L’escorça que és la capa més superficial de la Terra arriba fins a uns 70 km de profunditat (incís / separació d’elements homogenis).
 • L’est assenyala el lloc de la sortida del Sol; l’oest el lloc per on es pon (delimitació del circumstancial / verb sobreentès).
 • En el seu recorregut al voltant del Sol la Terra descriu una òrbita el·líptica (incís / delimitació del circumstancial)
 • Sempre es produeixen durant la lluna nova els eclipsis de Sol (desplaçament del subjecte al final de l’oració / vocatiu)
 • Voldria comprar-me un telescopi però no tinc els diners suficients (connector textual / coordinació d’oracions adversatives).
 • El Sol és una estrella; la Lluna en canvi és un satèl·lit (connector textual / incís).
Print Friendly, PDF & Email