La polisèmia

Paraula que té més d’un significat. Els diferents significats d’un mot polisèmic s’anomenen accepcions i entre ells hi ha una relació d’analogia o semblança. Tenen un origen etimològic comú i per això en els diccionaris es recullen en una sola entrada. Les paraules més usades d’una llengua generalment són polisèmiques.

boca: 1. Obertura per on mengem. Però també… boca d’un volcà, boca del port, boca d’un riu, boca d’incendis, boca de metro
dent: 1. Cadascun dels òrgans durs i prominents situats a la cavitat bucal dels vertebrats que serveix per a la prensió i masticació dels aliments i per defensar-se. Té les dents molt grosses.
2. Cadascuna de les parts sortints de certs objectes. Les dents d’aquesta serra estan gastades. Analogia: l’estructura amb puntes, la funció tallant.
 braç: 1. Cadascuna de les dues extremitats toràciques de l’home. Duu un tatuatge al braç esquerre.
2. Part d’una cosa que s’allarga en forma de braç. Els braços d’una cadira.
3. Estament social. Pertany al braç eclesiàstic. Analogia: la forma allargada, la idea de prolongació, d’extensió.
ratolí: 1. Mamífer rosegador de la família dels múrids, de poca grandària, el cap diferenciat del cos, la cua llarga i escamosa, el crani allargat i sense ullals ni premolars.
2. Aparell manual de localització de coordenades del cursor d’una pantalla d’ordinador que funciona per desplaçament sobre una superfície o que pot anar incorporat al teclat.

ratoli

L’homonímia

Paraules que tenen la mateixa forma però amb significats diferents. No tenen un origen etimològic comú i per això en els diccionaris es recullen en entrades diferents.

Distingim entre:

Homòfons: Mots que coincideixen en el so, però no necessàriament en la grafia; és a dir,  es pronuncien igual però s’escriuen diferent.

vena (vas sanguini) / bena (tira de teixit)
acta (document) / acte (fet)
massa (determinant quantitatiu) / maça (eina)
ramat (conjunt d’animals) / remat (participi del verb remar)

 – Homògrafs: Són mots que coincideixen en la grafia, però no necessàriament en el so; és a dir, que s’escriuen igual, però tenen significats diferents.

riu (corrent d’aigua) / riu (forma del verb riure)
deu (nombre) / deu (forma del verb deure)
moc (mucositat) / moc (forma del verb moure)
banc (seient) / banc (lloc on es guarden els diners)
gat (animal) / gat (eina)

La sinonímia

És la relació entre dues paraules que tenen el mateix significat. Per exemple moll (part interna de l’os) i medul·la.

 

Embarbussaments

Aquí sobre hi ha un sobre sobrer que no s’obre.
—Vinc de part de la senyora
per veure si la senyora s’enyora.
—No senyora, la senyora
no s’enyora de la senyora.
Qui roba una arrova de roba
no roba l’arrova,
sinó que roba la roba.
A la Costa li costa
pujar la costa
i al mig de la costa
ni s’hi acosta.

 

Per practicar

 

 

Nodes 2 216 217 218 219 220
liveworksheets.com 273

 

1. Utilitza en dos contextos diferents cada un de les paraules polisèmiques següents.
Per exemple: puny Li ha donat un cop de puny. / Descorda’t el puny de la camisa.
pota (animal / moble):
pic (muntanya / eina):
cargol (animal / clau)
ala (animal / edifici)
dent (persona / serra):
estrella (astre / persona famosa):
cua (animal / cinema):
ploma (animal / escriptura):
partit (verb, matx):
dic (contenció / verb):
2. Explica si les paraules destacades en negreta han passat a ser polisèmiques: per la semblança dels objectes o per la proximitat en què es troben habitualment.
a) El fuster fa servir la serra per tallar fusta. Prop del poble hi ha una serra de muntanyes.
b) Aquestes sabates tenen uns talons molt alts. Aquestes sabates m’han encetat els talons .
c) Anirem a l’illa d’Eivissa. Has d’anar a l’altra banda de l’illa de cases.
d) S’ha trencat un plat de ceràmica. M’he menjat un plat de verdura.
Relaciona el diferents significats de cada paraula polisèmica.

Print Friendly, PDF & Email