Quan l’utilitzem

1) Expressa una acció o un estat que succeeix en el moment en què es parla. Jo menjo un gelat.
Ara arriben els avis.
2) Expressa un fet habitual. Jo menjo cada dia.
Els arbres creixen.
3) Expressa una condició per a una acció o un estat en el futur. Si menjo em passarà la gana.

 

Conjugació

El present d’indicatiu dels verbs regulars es conjuga d’acord amb el model a què pertany cada verb.

1 cantar 2a perdre 2b témer 3a dormir 3b servir
cant o
cant es
cant a
cant em
cant eu
cant en
perd o
perd s
perd
perd em
perd eu
perd en
tem o
tem s
tem
tem em
tem eu
tem en
dorm o
dorm s
dorm
dorm im
dorm iu
dorm en
serv eix o
serv eix es
serv eix
serv im
serv iu
serv eix en

Tots els verbs regulars acabats en -ar, com arribar rentar, es conjuguen com cantar; tots els verbs regulars acabats en -re, com permetre o rebre, es conjuguen com perdre; tots els verbs regulars acabats en -er, com estrènyer o prémeres conjuguen com témer.

Verbs de la 3a conjugació

La majoria afegeixen l’increment –eix en les tres persones del singular i la 3a. del plural del present d’indicatiu, de subjuntiu i d’imperatiu.) corregir, servir, aplaudir, avorrir, assentir, dissentir, afegir
N’hi ha alguns verbs que no afegeixen res dormir, sentir, ajupir, bullir, escopir, collir… (i tots els seus derivats)
Hi ha verbs que accepten les dues formes lluir, acudir, mentir, resumir, presumir

 

Remarques ortogràfiques

Canvis en la consonant Exemples
c –> q trencar: trenco, trenques, trenca, trenquem, trenqueu, trenquen
ç –> c endreçar: endreço, endreces, endreça, endrecem, endreceu, endrecen
g –> gu pregar: prego, pregues, prega, preguem, pregueu, preguen
j –> g menjar: menjo, menges, menja, mengem, mengeu, mengen

 

Canvis en la vocal Exemples
e –> a treure: trec, treus, treu, traiem, traieu, treuen
néixer: neixo, neixes, neix, naixem, naixeu, neixen
jeure: jec, jeus, jeu, jaiem, jaieu, jeuen
u — > o collir: cullo, culls, cull, collim, colliu, cullen
sortir: surto, surts, surt, sortim, sortiu, surten
tossir: tusso, tusses, tus, tossim, tossiu, tussen
escopir: escupo, escups, escup, escopim, escopiu, escupen
poder: puc, pots, pot, podem, podeu, poden
voler: vull, vols vol, volem, voleu, volen

 

Exercicis per practicar

Nodes 1 164 165

Més exercicis

Enxaneta.info 187 188 189 190 191

 

Print Friendly, PDF & Email