Utilitzem el temps passat per referir-nos a un fet o una acció realitzats en un moment del passat i dins un període temporal que ja es dóna per acabat.

Exemple
La setmana passada l’avió va sortir amb molt de retard, la companyia aèria no va donar cap mena d’explicació i els passatgers es van indignar.

 

Passat simple

El passat simple té un ús més aviat culte i literari, i s’empra sobretot la tercera persona (cantà, perdé, serví). En valencià, en canvi, també se’n fa un ús col·loquial.

1 cantar 2a perdre 2b témer 3a dormir 3b servir
cant í
cant ares
cant à
cant àrem
cant àreu
cant aren
perd í
perd eres
perd é
perd érem
perd éreu
perd eren
tem í
tem eres
tem é
tem érem
tem éreu
tem eren
dorm í
dorm ires
dorm í
dorm írem
dorm íreu
dorm iren
serv í
serv ires
serv í
serv írem
serv íreu
serv iren

 

Passat perifràstic

El passat perifràstic és la forma que habitualment fem servir quan parlem. Diem que és perifràstic perquè es conjuga amb l’ajut d’un altre verb, l’auxiliar anar.

1 cantar 2a perdre 2b témer 3a dormir 3b servir
vaig  cantar
vas    cantar
va      cantar
vam  cantar
vau   cantar
van   cantar
vaig  perdre
vas   perdre
va     perdre
vam perdre
vau  perdre
van  perdre
vaig   témer
vas    témer
va      témer
vam  témer
vau   témer
van   témer
vaig   dormir
vas     dormir
va       dormir
vam   dormir
vau    dormir
van    dormir
vaig   servir
vas     servir
va       servir
vam   servir
vau    servir
van    servir
Existeixen les variants vares (vas), vàrem (vam), vàreu (vau) i varen (van).

 

Exercicis per practicar

Nodes 1 348 349

Print Friendly, PDF & Email