El mode subjuntiu serveix per expressar desitjos, dubtes, incertesa, temor, possibilitat, voluntat o altres idees semblants.

Present de subjuntiu

El temps present expressa fets hipotpètics en el present.
Exemple: Els teus amics volen que expliquis més històries.

1a i 2a conjugació 3a conjugació
(dormir)
3a conjugació
(servir)
cant i
cant is
cant i
cant em
cant eu
cant in
perd i
perd is
perd i
perd em
perd eu
perd in
tem i
tem is
tem i
tem em
tem eu
tem in
dorm i
dorm is
dorm i
dorm im
dorm iu
dorm in
serv eixi
serv eixis
serv eixi
serv im
serv iu
serv eixin

 

Imperfet de subjuntiu

El temps imperfet  expressa fets hipotpètics en el passat.
Exemple: Tots van voler que jo cantés una cançó abans de marxar de la festa.

1a i 2a conjugació 3a conjugació
cant és
cant essis
cant és
cant éssim
cant éssiu
cant essin
perd és
perd essis
perd és
perd éssim
perd éssiu
perd essin
tem és
tem esss
tem és
tem éssim
tem éssiu
tem essin
dorm ís
dorm issis
dorm ís
dorm íssim
dorm íssiu
dorm issin
serv ís
serv issis
serv ís
serv íssim
serv íssiu
serv issin

 

Per practicar

Nodes 1 (Present de subjuntiu) 651 652 653
Nodes 1 (Imperfet de subjuntiu) 736 737 738 739 740
Tots els temps barrejats Verbs nivell 1


 

Print Friendly, PDF & Email