Locucions

Les locucions són agrupacions fixes de mots que tenen el valor d’una sola paraula.

Segons el valor gramatical de la locució, tenim:

Locucions nominals el darrer mot del credo (equival a un substantiu)
males llengües (equival a un substantiu)
un ull de vellut (equival a un substantiu)
No sé per quins set sous has fet això
És un gat vell: se sap moure pertot.
Locucions adverbials des que el món és món (equival a un adverbi com ‘sempre’)
fil per randa (equival a un adverbi com ‘minuciosament’)
sense dir ni ase ni bèstia (equival a un adverbi)
Són casats de fresc
Locucions adjectivals net com una patena (equival a un adjectiu)
tocat i posat (equival a un adjectiu)
Aquest xicot va brut com un porc
Aquest vestit és de l’any de la picor
Locucions preposicionals per culpa de (equival a una preposició)
Locucions determinants un fart de (equival a un determinant)

 

 

Frases fetes

En canvi, una frase feta és una oració estereotipada on sempre apareix un verb com a nucli que, a vegades, pot ser conjugat. Una frase feta actua com un tot i amb un sentit o significat al darrere. Per tant, es tracta d’un conjunt de paraules amb un únic significat, metafòric i de caire popular.

Amb tot, en alguns casos és difícil diferenciar una locució d’una frase feta, perquè algunes locucions poden contenir un verb i, per tant, ser interpretades de les dues maneres. Per això sovint els diccionaris les barregen. En realitat, el més important és saber què signifiquen i fer-les servir.

Parts del cos

Locucions i frases fetes amb parts del cos (rodamots.cat)

Frases fetes amb parts del cos (odontocat.com)

Números

0 començar de zero
3 no veure tres en un burro
4 caure quatre gotes
21 anar (vestit) de vint-i-un botó
40 cantar les quaranta
60 sembla can seixanta
1000 t’ho he dit mil vegades

 

Verbs

Frases fetes amb fer, donar, estar, haver, tenir, tocar (odontocat.com)

Enllaços relacionats

Quaranta frases fetes i locucions que hem de saber (vilaweb.cat)

Llista de locucions i frases fetes (parlacatalana.com)

Fitxes relacionades

Print Friendly, PDF & Email