Indiquen si un nom és masculí o femení, singular o plural.

  • Formen part de la categoria dels determinants.
  • Se situen sempre davant del nom.
  • Són paraules variables (tenen gènere i nombre).
  • Concorden amb el nom en gènere i nombre.

L’article definit

Masculí Femení
No s’apostrofa davant de consonant
ni de diftong creixent
el el mag
el iogurt
eiode
la la força
la hiena
la iuca
S’apostrofa davant de vocal o h. l’ l’ocell
l’hivern
l’ l’oreneta
l’herba
No s’apostrofa davant de i o u àtones la la informació
la hisria
la unitat
la humitat
els els arbres les les terres
Formes habituals del català de les Illes Balears es mag  s’ocell
es mags  ets ocells
sa força  s‘herba
ses forces  ses herbes

 

L’article indefinit

Masculí Femení
Singular un un cavall una una cuina
Plural uns uns lleons unes unes ulleres

Les contraccions

Les formes dels articles definits el i els precedits de les preposi­cions adeper i el mot ca (‘casa’) sovint formen una contracció, és a dir, una reducció de dues formes en una. Les formes contractes i no contractes són les següents:

el davant de consonant el davant de vocal o h els en qualsevol cas
a al Vaig al teatre. a l’ Se’n va a l’aigua. als Viu als arbres.
de del Surt del mig. de l’ Torna de l’hotel. dels Baixa dels núvols.
per pel Fuig pel forat. per l’ Lluita per l’honor. pels Creix pels marges.
ca cal Vés a cal metge. ca l’ Vés a ca l’Andreu. cals Vés a cals avis.

L’article personal

Davant de consonant Davant de vocal o h
Masculí el
en
M’he trobat el Jaume.
M’he trobat en Jaume.
l’
n’*
No he vist l’Oriol.
No he vist n’Oriol.
Femení la
na*
He saludat la Rosa.
He saludat na Rosa
.
l’
n’*
He convidat l’Àngela.
He convidat n’Àngela.

* Formes habituals del català de les Illes Balears.

L’article neutre

L’article el és neutre quan el fem servir per parlar d’una cosa o unes coses en sentit general, sense concretar.

el = la cosa el = les coses
El millor que pots fer és anar a cal dentista.
El més important de tot és la salut.
El que diuen els metges s’ha de fer.
El que menges no et convé per a la salut.

 

En determinats casos, el sentit general o abstracte d’un frase es representa per unes altres paraules:

Un demostratiu neutre: aixòallò Això que dius no és veritat.
És d’
allò més complicat.
L’expressió  la ‘cosa’ La cosa més curiosa és que se n’ha sortit.
Ens han enganyat, 
la qual cosaés greu.
L’article la (reducció de ‘la cosa’) Sempre fan el mateix: cadascú va a la seva.

L’article neutre lo no és correcte en català (lo curiós, lo que has de fer).

 

Per practicar

Nodes 1 562 420 421 422 423 424
425 426 428 429 430 431
432  447 563
Enxaneta 105 106 107 108 110 111
112 113 114 115 117 118
Altres 3
Print Friendly, PDF & Email