Definició

Els pronoms són paraules variables que no tenen un significat permanent, sinó ocasional, ja que la seva funció bàsica és la de referir-se a un element que ja és conegut pel context lingüístic o bé per la situació comunicativa i representar-lo.

Classificació

Els pronoms es poden classificar en els set grups següents:

Personals forts Vosaltres us mereixeu més el premi que no pas jo.
Personals febles Em sap greu que no li hagin reconegut la feina.
Demostratius Això és d’un material molt resistent.
Indefinits Cadascú haurà d’assumir la part del deute que li correspongui.
Interrogatius Qui li ha obert la porta?
Relatius Els arbres que han plantat al carrer són de fulla caduca.
Adverbis pronominals Deixeu les maletes aquí i porteu la documentació allà.

 

Pronoms personals forts

Els pronoms personals forts, a diferència dels febles, són formes que tenen una síl·laba tònica.

1a persona 2a persona 3a persona Formes de tractament
jo (mi)
nosaltres
tu
vosaltres
ell, ella (si)
ells, elles (si)
vostè, vós
vostès

 

Pronoms personals febles

Els pronoms personals febles, a diferència dels forts, són monosíl·labs àtons i, per això, han d’anar sempre recolzats en un verb. La majoria d’aquests pronoms presenten diverses formes, segons que vagin davant del verb o darrere. Observa:

Davant el verb Davant el verb
Verb començat en consonant Verb començat en vocal Verb acabat en consonant Verb acabat en vocal
Em pentino
Et rentes
Es tranquil·litza
Ens va ajudar
Us veneu el pis?
El compro
La vam ajudar
Li telefonàvem
Els vam embolicar
Les vam espantar
En vaig agafar un
Ho va doblegar
Hi va pujar
M’he pentinat
T’has de rentar
S’ha de tranquil·litzar
Ens ajuda
Us heu venut el pis?
L’he comprat
L’ajudarem
Li hem telefonat
Els embolicarem
Les espantarem
N’agafaré un
Ho ha doblegat
Hi ha pujat
Vaig pentinar-me
Has de rentar-te
Va tranquil·litzar-se
Va ajudar-nos
Veneu-nos el pis
Vaig comprar-lo
Vam ajudar-la
Hem de telefonar-li
Vam embolicar-los
Vam espantar-les
Vaig agafar-ne un
Va doblegar-ho
Va pujar-hi
Pentina’m
Renta’t
Tranquil·litzi’s
Ajuda’ns
Vau vendre-us el pis
Compra’l
Ajuda-la
Telefona-li
Embolica’ls
Espanta-les
Agafa’n un
Doblega-ho
Puja-hi

 

Fitxes relacionades

Pronoms demostratius

Els pronoms demostratius indiquen la distància temporal o espacial dels interlocutors (emissor/receptor) respecte a la cosa designa. Observa:

Cosa designada Pronoms neutres:
això, allò
Adverbis pronominals:
aquí, allà (allí)
Prop de l’emissor i del receptor En l’espai Ensenya’m això Vine aquí al meu costat
En el temps Això que dius no és cert D’aquí a un any, tornaran
Lluny de l’emissor i del receptor En l’espai Ensenya’m allò Allà t’ho diran: vés-hi
En el temps Allò que vas dir no era cert Van anar cap allà a la tardor

 

Els determinants demostratius aquest, aquesta, aquell, aquella… fan també funció de pronom quan apareixen sols, sense el nom corresponent. Per exemple: El pis que volien comprar l’any passat no és el mateix que volen comprar ara: aquell tenia dues habitacions i aquest en té quatre.

Pronoms indefinits

Els pronoms indefinits es refereixen a persones o coses de manera imprecisa. Són els següents:

Algú (alguna persona)
Tot (totes les coses)
Tothom (totes les persones)
Ningú (cap persona)
Res (cap cosa)
Cadascú / cada u (cada persona)

 

Pronoms interrogatius

Els pronoms interrogatius serveixen per preguntar la persona, la cosa, la manera, el lloc, el temps o la quantitat. Els més freqüents són els següents:

Quina persona: Qui ho diu? / No sé qui ho diu
Quina cosa: Què passa? / No sé què passa
De quina manera: Com es diu? / No sé com es diu
A quin lloc: On viuen? / No sé on viuen
En quin moment: Quan vindran? / No sé quan vindran
Quina quantitat: Quant val? / No sé quant val

 

Per practicar

Nodes 2 183 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231
232 233 252 253 255 256
257 259 260 261
Exercici. Reconeix els pronoms
Llegeix el text “El mercader de Venècia” i identifica’n els pronoms. Escriu-los en una  taula, indica de quin tipus són i quin significat tenen en el text.

 

Print Friendly, PDF & Email