La novel·la

La novel·la és un gènere narratiu de ficció, d’extensió regular o llarga, que a través de la ficció caracteritza els conflictes i les tensions de l’ésser humà inserit en la història i en el si d’una comunitat. És un gènere  complex que admet tota mena de possibilitats i recursos discursius. La novel.la és enunciada per un narrador, que és també una entitat de ficció inventada per l’autor. En una novel·la sempre hi ha algú que relata els fets encara que el narrador no sigui una figura explícita. Aquest narrador pot ser un personatge de la ficció narrada (narrador intern) o algú que ho narra des de fora (narrador extern), però no hen de confondre el narrador amb l’autor.

Amb la figura del narrador, l’autor selecciona també una sèrie d’estratègies discursives, que són aquelles a través de les quals convertirà la història en trama. En la novel·la es desenvolupa una acció relativament extensa, que pot tenir ramificacions secundàries o altres accions encaixades. Els intèrprets de l’acció són els personatges, que són presentats mitjançant diverses tècniques possibles de caracterització. I aquesta acció, que es relata des d’un temps concret mitjançant la instància narrativa, es desenvolupa en unes coordenades d’espai i temps.

Les novel·les es poden classificar de moltes maneres (el tractament dels personatges, els recursos narratius, la intencionalitat de l’escriptor…), però, sobretot, es fa servir el tema. Així, s’han creat termes per denominar determinats tipus de novel·la.

Classificació segons la temàtica

1. La novel·la de ciència ficció

TEMÀTICA

– Noves fonts d’energia
– Societats amb control de població
– Resposta a la contaminació
– Viatges interestel·lars
– Invasions marcianes
– Colonització de l’espai
– Catastrofisme

PERSONATGES

– Éssers fantàstics: humanoides, androides, autòmats, mutants…
– Robots
– Maquinàries
– Ginys fabulosos

LLENGUATGE

– Tecnicocientífic
– Neologismes
– Pseudoneologismes
– Mots compostos
– Sigles

 

2. Aventures i viatges

ESPAIS

– Imaginaris o reals
– Llocs oberts: illes, oceans, deserts, carrers de ciutats, muntanyes, selves
– Llocs mòbils: més d’un escenari

PERSONATGES

– Protagonista
– Personatges secundaris que col·laboren amb el protagonista
– Personatges antagonistes que dificulten l’acció

LLENGUATGE

– Verbs d’acció
– Toponímia
– Gentilicis
– Lèxic dels transports

 

3. Misteri

ESPAIS

– Desconeguts
– Intimidatoris, boirosos i llòbrecs

PERSONATGES

– Éssers terribles, amenaçadors, sinistres, vinguts d’altres mons: fantasmes, vampirs

ATMOSFERA

– Densa, fosca i tètrica
– Elements inerts
– Veus ronques i llunyanes

 

4. Lladres i serenos o novel·la negra

ESPAIS

– Exteriors: zones urbanes, barris marginals, zones industrials
– Interiors llòbrecs i desemparats

PERSONATGES

– Protagonista, generalment identificat amb l’investigador de l’enigma
– Altres personatges, sovint corruptes, que desencadenen els fets
– Aparició del binomi bons/dolents.

LLENGUATGE

– Col·loquial
– Ús sovintejat de formes d’argot
– Expressions barroeres
– Exclamacions
– Onomatopeies

 

5. Novel·la psicològica

NARRADOR

– Narrador-protagonista que, mitjançant la tècnica del monòleg interior, exposa directament al lector el seu pensament i les seves idees i opinions.

ESPAIS

– Predomini d’espais tancats i únics que faciliten la reflexió o la intimitat.

 

6. Històrica

TEMÀTICA

– Realitat social del moment històric en què se situa l’acció dels esdeveniments narrats.

PERSONATGES

– Àmplia gamma de personalitats.
– Anàlisi psicològica profunda..

NARRADOR

– Simple observador dels fets que explica, sense cap mena d’emoció o de moralisme.

 

7. Novel·la rosa

TEMÀTICA

– Problemes amorosos que s’acostumen a resoldre amb final de feliç.

ESPAIS

– Reals, amb predomini de llocs tancats i ambientats amb els elements propis de les modes imperants pel que fa a vestuari, mobiliari, oci…

 

8. Novel·la humorística

PERSONATGES

– Actituds psicològiques peculiars de personatges de la vida real que pateixen una transformació intencionada fins a l’escarni o el ridícul.

NARRADOR

– Encarregat de modificar el comportament dels personatges mitjançant una estudiada modificació de les condicions ambientals i d’hàbitat.

ESPAIS

– Reals.
– Urbans o rurals.
– Oberts o tancats.

ATMOSFERA

– Sovint esdevé asfixiant, opressiva i, fins i tot, psicològicament torturant.

 

Fitxes relacionades

Print Friendly, PDF & Email