normes_accentuacio

REGLA 1. Accentuem les paraules agudes quan acaben en aquestes 12 terminacions: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in

  • La vocal d’un diftong no és en realitat una vocal. Canteu no s’accentua.

REGLA 2. Accentuem les paraules planes quan no acaben en aquestes 12 terminacions: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in

  • Paraules planes com examen, oxigen, fenomen i certamen no s’accentuen en singular, però sí en plural (exàmens, oxígens, fenòmens i certàmens).
  • No accentuem la i en les paraules planes acabades en -iadia, Maria, voldria, tenia, venia, podia…

REGLA 3. Accentuem sempre les paraules esdrúixoles.

  • Per saber si una paraula acabada en –ia és esdrúixola, hem de mirar quina lletra va abans de –ia. Si hi ha una consonant, la i i la a s’han de separar en dues síl·labes (un hiat). Llavors, serà esdrúixola i, per tant, s’accentuarà: història, memòria,  permanència, infància, constància, elegància, àvia, gàbia, ràbia, tèbia…

Per practicar

Nodes 1 636-R 637 640 642-R 645-R 646-R
665
Nodes 3 547 549 550 551 572 552 
573 574 575 577 255
Enxaneta 44 45 46 47 48 49
168 169 170 171 172 173
174 175 176

 

Print Friendly, PDF & Email