normes_accentuacio

REGLA 1. Accentuem les paraules agudes quan acaben en aquestes 12 terminacions: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in

  • La vocal d’un diftong no és en realitat una vocal. Canteu no s’accentua.

REGLA 2. Accentuem les paraules planes quan no acaben en aquestes 12 terminacions: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in

  • Paraules planes com examen, oxigen, fenomen i certamen no s’accentuen en singular, però sí en plural (exàmens, oxígens, fenòmens i certàmens).
  • No accentuem mai les terminacions –ia perquè no són planes: dia, Maria, voldria, tenia, venia

REGLA 3. Accentuem sempre les paraules esdrúixoles.

  • Per saber si una paraula acabada en –ia és esdrúixola, hem de mirar quina lletra va abans que la a. Si hi va una consonant s’ha de separar la i de la a i faran dues síl·labes (un hiat). Llavors, serà esdrúixola i, per tant, s’accentuarà: història, permanència i constància.

Per practicar

Nodes 1 447 450 458
Nodes 3 547 (32) 549 (34) 550 (35) 551 (36) 572 (37) 552 (38)
573 (39) 574 (40) 575 (41) 577 (42) 255
Enxaneta 44 45 46 47 48 49
67 168 169 170 171 172
173 174 175 176

 

 

Print Friendly, PDF & Email