El guionet és un signe gràfic, més curt que el guió.

S’escriuen amb guionet

Els pronoms febles que van darrere el verb en infinitiu, gerundi o imperatiu s’hi enllacen amb guionet excepte quan s’apostrofen. (vegeu també l’ortografia dels pronoms febles)
Ex: sortir-se’n, veure-hi, agafar-los-els, tornar-m’hi, treure-ho, dir-nos, pensant-hi, veient-la, sentint-te, treu-lo, poseu-les
Els numerals compostos, tan cardinals com ordinals, per a separar desenes d’unitats i unitats de centenes (D-U-C).
Ex: vint-i-nou, seixanta-dos, trenta-tresena, quatre-cents, set-centes…
Els compostos la primera part dels quals acaba en vocal i la segona comença en r, s o x i els que presentarien dificultat de lectura si anessin junts:
Ex:  penja-robes, cara-rodó, pit-roig, gira-sol, poca-solta, para-xocs, Mont-roig, costa-riqueny…
Els mots compostos que comencen amb el nom d’un punt cardinal
Ex: nord-americà, nord-est, sud-oest, nord-africà, Sud-àfrica…
Els compostos repetitius i expressius
Ex: baliga-balaga, pengim-penjam, bub-bub, mèu-mèu, piu-piu, xiu-xiu, non-non, ziga-zaga,  a corre-cuita…

Els derivats amb el prefix no- quan el segon element és un nom o substantiu.

(Si acompanya un adjectiu, s’escriu sense guionet: els països no alineats, els grups no violents, els estudis no reglats)

Ex: la no-violència, la no-bel·ligerància, el no-res, el pacte de no-agressió, la dissolució d’un no-electròlit
Quan el prefix precedeix majúscules, xifres o símbols.
Ex: fluorescència anti-Stokes, selecció sub-21, globulina anti-D, ex-URSS
Un grupet d’altres mots
Ex: abans-d’ahir, adeu-siau, qui-sap-lo

S’escriuen junts

La resta de compostos.
Ex: coliflor, collverd, pocatraça, vistiplau, alhora
Ex: audiovisual, morfosintàctic, ortografia, drogoaddicte, anglosaxó, grecollatí, hispanoamericà, cientificotècnic
Tots els derivats formats amb prefixos, tònics o àtons (llevat del prefix no-).
Ex: arximilionari, precristià, plusvàlua, pseudoprofeta, sotsdirector, vicerector, preinscripció, exrector, sotsdirecció

Observació

No s’ha de suprimir la vocal e en els compostos i derivats de mots que presenten etimològicament una s inicial seguida de consonant, malgrat que el corrector ortogràfic els marqui com a incorrectes.
Ex: aeroespacial, autoescola, infraestructura, teleespectador, teleesquí
Ara bé: estratosfera, aerostàtica

 

Per practicar

Nodes 3 926 927 928 950 951 952
enxaneta.info 131 137 138 161 163 164
educaplay.com 001
Print Friendly, PDF & Email