La majoria dels verbs de la primera conjugació (acabats en  –AR) són regulars. FanEs conjuguen com cantar o treballar.

Malgrat que la majoria dels verbs de la primera conjugació són regulars i, per tant, tenen les mateixes terminacions, cal tenir en compte algunes qüestions ortogràfiques:

– Les desinències (o terminacions) de l’imperfet d’indicatiu s’escriuen amb v.

Portaves, cantàveu, trencava, agafaven…

 

Els verbs que acaben en –car, -gar, -jar, -çar tenen alternances de consonant en l’arrel segons la vocal de la terminació. Observeu:

jar:
ja, jo, ge, gi
-car:
ca, co, que, qui
-gar:
ga, go, gue, gui
-çar:
ça, ço, ce, ci
menjo
menja
mengeu
mengin
trenco
trenca
trenqueu
trenquin
amago
amaga
amagueu
amaguin
començo
comença
comenceu
comencin

 

Els verbs que acaben en –iar, -ear, -uar porten dièresi en algunes formes del present de subjuntiu i de l’imperatiu.

present de subjuntiu
estudiar
present de subjuntiu
situar
imperatiu
copiar
estudiï
estudiïs
estudiï
estudiem
estudieu
estudiïn
situï
situïs
situï
situem
situeu
situïn
copia
copiï
copiem
copieu
copiïn
Observa que la vocal que porta la dièresi és la i que apareix en últim lloc (no fa diftong decreixent amb la vocal anterior). Cal tenir en compte, però, que la síl·laba tònica és la penúltima (es-tu-di-ï, si-tu-ïs, co-pi-ïn)

 

– Cal fixar-se en la pronúncia  dels verbs que acaben en –IAR: tenen la síl•laba tònica en penúltima posició: ESTUDIO, COPIO.

Practiquem:

Exercici 1
Exercici 2
Exercici 3
Exercici 4

Print Friendly, PDF & Email