Definició

Les paraules es poden agrupar en camps semàntics, que són grans conjunts de mots de diverses categories gramaticals que, tot i designar conceptes diferents, pertanyen a una mateixa àrea de la nostra experiència. Per exemple, el camp semàntic del mar inclou tots els mots que hi estan relacionats.

Un camp semàntic sol contenir diversos camps lèxics, que són conjunts de mots de la mateixa categoria gramatical i que fan referència al mateix àmbit de significació. Per exemple, el camp semàntic del “mar” inclou el camp lèxic dels peixos, dels vaixells (substantius), dels esports aquàtics (verbs), etc.

Exemples de camps semàntics

El camp semàntic de la cuina està format pels objectes, les persones, les accions, etc. que estan relacionats amb la cuina.

Dins del camp semàntic de la cuina, hi trobem els camps lèxics:
– Mobiliari: armaris, prestatges, taula, cadires
– Estris de cuina: olla, paella, colador, embut, cullerot, cassola,, foruilles, ganivets, setrill
– Persones: cuiner, cuinera
– Accions: cuinar, pelar, triturar, remenar, sofregir, escaldar, rentar, coure, enfornar
– Verdures:  enciam, espinacs, tomàquet, carbassa
– Electrodomèstics: microones, forn, torradora, minipimer, batedora, placa de gas

Exemples de camps lèxics

El camp semàntic de la platja està format pels objectes, les persones, les accions, etc. que estan relacionats amb la platja.

Dins del camp semàntic de la platja, hi trobem els camps lèxics:
– Objectes: mar, ones, sorra, sol, vent, aigua, calor, para-sol, tovallola, pilota, flotador, banyador
– Persones: nens, nenes, pares, mares, avis
– Accions: nedar, jugar, mullar-se, bronzejar-se

 

Família de paraules

També podem agrupar els mots per famílies de paraules, que són conjunts de mots que tenen la mateixa arrel o lexema.

Família de paraules de sabata (contenen l’arrel sabat-) sabateria, sabater, sabatera, sabatilla, sabatot, sabateta…
Família de paraules de mar (contenen l’arrel mar-) mar, marina, mariner, maresme, marítim, maregassa, maror, marejar, mareig…
Família de paraules de cavall (contenen l’arrel cavall-) cavaller, cavalleresc, cavalleria, cavellerós, cavallerositat, cavallerosament…
Família de paraules de feliç (contenen l’arrel feliç-) feliç, felicitar, felicitació, feliçment, felicitat, infeliç, infelicitat, infeliçment…

 

Per practicar

Nodes 2 812 813 814 815 816 835
836 837 838 839 840 841

 

Escriu les paraules que formin els camps semàntics següents. Escriu-les agrupades en camps lèxics.

  • un partit de futbol
  • una cursa de cotxes
  • una biblioteca
  • un aeroport
  • una estació de tren
  • un concert

Ara que ja sabeu què és cada cosa…  JUGUEM!

Haureu de completar cada requadre amb paraules que formin part d’aquell camp semàntic, lèxic o família.
Tindreu un minut per a escriure tot el que us vingui al cap!
Preparats?
1, 2, 3….. comencem! Clica aquí per engegar el cronòmetre.

CAMPS SEMÀNTICS CAMPS LÈXICS FAMÍLIA DE PARAULES
De____________________ De______________________ De__________________________
De____________________ De______________________ De__________________________
De____________________ De______________________ De__________________________
De____________________ De______________________ De__________________________

 

Print Friendly, PDF & Email