Ausiàs March va reinventar la poesia trobadoresca i el llenguatge de l’amor. El poeta va gaudir del reconeixement del públic cortesà i va influir en els poetes renaixentistes castellans.

1. Ausiàs March és el gran poeta clàssic de la literatura catalana; ell és el creador del llenguatge líric en català.

2. En la seva obra poètica, ens parla de les seves preocupacions més profundes i ho fa de manera viscuda i sincera. Els seus temes preferits són l’amor, la mort, el destí i la lluita entre el bé i el mal.

3. S’aparta de la tradició trobadoresca en tres aspectes: escriu en català (abandona l’occità o el provençal), expressa el seu pensament de manera original i sincera (abandona els tòpics trobadorescos) i, en els seus poemes d’amor, presenta la dona com una persona real, amb virtuts i defectes (no la tracta de senyora feudal ni la idealitza).

4. Ausiàs March té una gran capacitat pe crear grans imatges i llargues comparacions, que utilitza per expressar la seva experiència i el seu pensament sobre l’amor.

Vida i obra: VÍDEO SOBRE AUSIÀS MARCH

Ausiàs March, especialista en imatges i comparacions: Veles e vents

Cants d’amor: Quins tan segurs consells vas encercant

Lectura de poemes
– Viquiexts: Obres del poeta Ausiàs March

Print Friendly, PDF & Email