Continguts que cal saber

 • El teatre en el Modernisme.
 • El regeneracionisme vitalista.
 • La influència d’Henrik Ibsen.
 • Aigües encantades com a adaptació d’Un enemic del poble d’Ipsen: paral lelismes.
 • Estructura dramàtica.
 • El personatge de Cecília.
 • Conflicte individual i conflicte col·lectiu; conflicte generacional i conflicte ideològic.
 • Les forces immobilistes i reaccionàries i les forces de progrés.
 • Oposicions ideològiques: tradició i modernitat, religió i raó, obscurantisme i ciència, ignorància i coneixement, camp i ciutat, acció i inacció , vida i mort, fatalitat i transformació.
 • Vergés i el Foraster: actituds davant la tradició i la natura.
 • Vitalisme i regeneracionisme en Cecília i el Foraster.
 • Elements simbòlics (l’aigua, l’ocell, la tempesta).

Joan Puig i Ferrater

L’obra Aigües encantades

“[Aigües encantades] és un al·legat político-social i individualista […] d’una innegable eficàcia i teatralitat, en una obra compromesa a la qual la desaparició de les circumstàncies immediates denunciades -desaparició relativa- no treu força ni validesa. Hem insinuat un altre punt bàsic: l’individu en oposició oberta, en conflicte, amb la societat. […] Ningú ha assenyalat, però, el que ens sembla model evident i directe d’Aigües encantades. Ens referim a Un enemic del poble. Les semblances, fins i tot identitats, entre ambdues obres, passen de la simple influència o inspiració. No volem dir amb això que Puig plagiés l’obra d’Ibsen, ni que en fes una adaptació casolana, comprensible i manipulada. Ens sembla que la paraula “model” és prou justa i definitòria.”

(Guillem-Jordi Graells. Pròleg a Aigües encantades. Barcelona: Edicions 62, 1973, p. 19-20)


Text complet

Fragments

Vídeos


Pautes de lectura per a les proves de Selectivitat:
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/lite_catalana/ 

Print Friendly, PDF & Email