Continguts que cal saber

  • El cor quiet en la biografia i la trajectòria poètica de Carner.
  • La poètica de Carner i l’aproximació al postsimbolisme.
  • L’estructura del llibre: caràcter i temes dominants de les cinc parts; la trajectòria des de la inquietud al seny; la natura; els moments de la vida humana.
  • Secció 1,“Les nits”: la nit com a espai del misteri, la inquietud i la interrogació metafísica i religiosa (per ex. “Nocturn”, “Perdut…”, “Cau a la mar…”); la presència de la mort (per ex. “Proximitat…”); la follia (per ex. “Nit de sant Joan”); el camí cap a la salvació (per ex. “A Jesús”); l’assenyament i la maduresa (per ex. “El beat…”).
  • Secció 2, “Els arbres”: descripció i humanització de la natura; l’arbre com a exemple humà: la diversitat (per ex. “Els nostres pins”), l’ordre i la virtut (per ex. “Els pollancs…”), l’asserenament (per ex. “L’eucaliptus…”), la creixença exemplar i vivificadora (per ex. “Els cocoters…”).
  • Secció 3, “Les estampes”: el poeta i la contemplació del món exterior; l’ordenació segons el cicle de les estacions i el cicle litúrgic (especialment el cicle de Nadal i Pasqua); la perfeccció de la natura (per ex. “Venus”); la natura humanitzada (per ex. “Arts de bruixeria”, “El raig…”, “Mar de diumenge”); la imaginació del poeta; l’home i els llocs (per ex. “Casa que fou…”, “El retorn…”, “Porta d’hostal”); la natura com a pretext per a la reflexió sobre la vida (per ex. “Cançoneta incerta”, “Fred”); presència de Déu en la natura (per ex. “Volts de Nadal”, “Processó…”).
  • Secció 4, “Les adreces”: poesia de circumstàncies i reflexió sobre moments de la vida (per ex. “La naixença…”, “A una núvia”).
  • Secció 5, “L’assenyament”: l’actitud madura davant la vida i l’adquisició del seny; la migradesa de la vida humana (per ex. “Interval”, “Les fulles…”, “Temença”); la follia (per ex. “L’home que fa…”); l’edat madura, l’assenyament i la conformitat (per ex. “Cançó de la mudança”, “Cançó de la quarantena”); la transcendència contra l’oblit i la mort (per ex. “El castell de l’oblit”).
  • Aspectes formals de El cor quiet: formes mètriques convencionals (per exemple, sonets i cançons) i assaig de noves formes (especialment a “Les nits”: poemes sense estrofisme regular i amb versos polimètrics).

N.B. Les referències a títols de poemes volen destacar exemples significatius de cada un dels conceptes o tractaments poètics de la realitat exposats en la pauta, i que poden servir de model per a identificar els mateixos temes en altres poemes de cada secció. No prescriuen de cap manera, doncs, la lectura exclusiva dels poemes esmentats ni exclouen la lectura dels que no hi apareixen.

Josep Carner

El cor quiet

 

Print Friendly, PDF & Email