ESO 3 – Unitat 1

3. Literatura: La narrativa: Ramon Llull, Joanot Martorell i Narcís Oller
– Resum a la llibreta
– Activitats sobre un text de Ramon Llull (fotocòpia)

ESO 3 – Unitat 2

Llengua i societat: Les llengües d’Europa
– Resum de la  teoria
– Activitats: 2.29, 2.31, 2.32 i 2.33

ESO 3 – Unitat 3

Comprensió lectora: “Marbre de talla humana”
– Activitat 1: Marca l’opció correcta
– Activitat 2: Ordena segons el des­envolupament de la història

Paraules i expressions
–  Activitats: 38, 39, 310, 311, 312, 313

ESO 3 – Unitat 4

Morfologia: El verb. Lexema i morfemes
– Models de conjugació verbal
– Els verbs irregulars
– Activitats: 49, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425

38 39 310 311 312 313

 

Print Friendly, PDF & Email