Tenim diferents tipus de text segons la seva finalitat:

Text descriptiu

Expressa característiques que ens permeten identificar i conèixer persones, animals, objectes, llocs, èpoques, processos i sentiments. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets als més abstractes.

  • Descripció objectiva: imparcial, objectiva i precisa. És característica dels textos acadèmics i científics.
  • Descripció subjectiva: Conté una gran càrrega subjectiva i emocional i sol tenir una fianlitat estètica i literària.

Els recursos lingüístics utilitzats són adjectius, comparacions, semblances, diferències.

Exemples: Són textos descriptius els diccionaris, les enciclopèdies, les guies turístiques

Descripció d’un animal

Animal de potes curtes, cap rodó, pèl espès i suau, ungles que es poden amagar i amb una gran habilitat per caçar ratolins.

Descripció d’un lloc (Maria Barbal, La mort de Teresa)

L’estany semblava un mirall. El sol lluïa al seu damunt amb força. Els Encantats, vigilant, li donaven un aire esquerp, fantàstic. Els arbres s’hi atansaven valents, de vegades ajaçant el tronc per deixar-se besar per l’aigua. Tots cinc s’havien quedat embadocats, fins el Dalmau que tan sovint s’hi arribava. Verd i blau es repartien l’escena, només compartien la coloració amb el blanc. L’atracció de l’aigua tranquil·la, aquell raconet de neu eterna, allà dalt, espiant…

Text narratiu

Narra unes accions o uns fets que es desenvolupen en un temps i en un espai determinats. Aquests fets poden ser reals o imaginaris, estan relacionats entre si i constitueixen una història.

Temps verbal: passat. En els textos descriptius domina l’aspecte imperfectiu (posa èmfasi en el desenvolupament de l’acció verbal); en canvi, en els narratius domina més l’aspecte perfectiu (posa èmfasi en la resolució de l’acció).

Exemples: Són textos narratius els contes, les llegendes, les rondalles, les faules, les novel·les, les cartes, els diaris personals.

L’alzina i la canya (faula d’Isop)

Una alzina i una canya disputaven sobre la seva fortalesa. Es va girar un vent molt fort, i la canya, vinclant-se als seus embats, va aconseguir que no l’arrenqués de terra; l’alzina, al contrari, li va plantar cara i va ser arrencada de soca-rel.

Text informatiu

És un tipus de text narratiu, oral o escritque narra un fet d’actualitat. Aquest fet ha de ser real, rellevant, extraordinari o curiós i ha d’oferir un cert interès general. L’objectiu bàsic de la notícia és informar per la qual cosa, la notícia ha de centrar-se en el fet de manera objectiva.

Exemples: Són textos informatius les notícies, els reportatges, les cròniques

Les fogueres encenen la nit de Sant Joan

Com mana la tradició, les fogueres de cada barri han inaugurat la revetlla de Sant Joan. Els veïns han organitzat, un any més, sopars populars i concerts a les places i cruïlles de la ciutat. Tot i així, un dels llocs on més persones s’han concentrat ha estat la platja. La nit ha transcorregut sense incidències importants.

Text explicatiu o expositiu

Exposa una matèria científica, social, cultural o artística perquè la gent l’entengui i la conegui. Té una finalitat de transmetre informació i coneixements i per això són textos molt didàctics, amb il·lustracions, esquemes i exemples.

Recursos lingüístics: lèxic especialitzat segons el tema.

Temps verbal: present atemporal, que és  el temps amb què és transmet el coneixement i les idees.

Exemples: llibres escolars, llibres acadèmics de les diferents matèries, explicacions del professor…

La física estudia els fenòmens de la natura i les característiques de les coses materials. Estudia, per exemple, la llum, la calor, el so i l’electricitat.

Text argumentatiu

Formula raonaments per afermar o refutar una idea o opinió. Consta d’una tesi o idea que es vol defensar i uns arguments (raons, proves, exemples) per convèncer.

Temps verbal: present atemporal, que és  el temps amb què és transmet el coneixement i les idees.

Exemples: L’argumentació es troba en els articles d’opinió, les cartes al director, els discursos polítics, la defensa i l’acusació dels judicis.

Jo mai no em posaria un pírcing a la llengua perquè ha de ser molt molest, tant per menjar com per parlar. Abans me’l posaria al nas o al llavi de baix.

Text instructiu

Ensenya els passos que cal seguir per elaborar un producte, o bé dona uns consells per realitzar correctament una acció.

Des del punt de vista lingüístic, en aquests textos cal fer servir formes verbals molt determinades: l’imperatiu per a les ordres i el present de subjuntiu precedit de l’adverbi de negació per a les ordres negatives així com també les perífrasis verbals d’obligació.

Exemples: les receptes de cuina, les regles d’un joc, les normes de funcionament d’un aparell, les normatives i reglaments, les indicacions per trobar una adreça.

Consells en cas de grans nevades:

  1. Obriu una mica les aixetes perquè no es congelin les canonades.
  2. Eviteu sortir al carrer.
  3. Si heu de viatjar, planifiqueu abans el trajecte.

Text predictiu

Anuncia esdeveniments que se suposa que passaran en el futur a partir d’uns indicis o senyals.

Temps verbal: futur. Les prediccions es projecten sempre cap al futur, pròxim o llunyà. Les expressions de probabilitat són freqüents.

Exemples: Hi ha predicció en els butlletins meteorològics, els horòscops, les dites populars.

Demà les precipitacions s’aniran fent presents durant bona part del dia, amb una cota de neu que, en general, rondarà al voltant dels 800 metres.

Text administratiu

Facilita la comunicació amb els organismes polítics, socials o econòmics.

Acostumen a tenir una estructura molt fixa pel que fa a la disposició del text i al llenguatge. Hi trobem fórmules de tractament, salutació i comiat.

Exemples: Instàncies, escrits de reclamació, al·legacions, formularis administratius…

Sr. Alcalde,

Com a a representant de l’Associació de Veïns, m’adreço a vostè per comunicar-li la nostra disconformitat amb les mesures preses per l’Ajuntament sobre la prohibició que els ciclistes circulin pel parc del Turó.

Text publicitari o propagandístic

Promociona productes o idees entre la població receptora.

Exemples: cartells publicitaris, flyers…

És natural que deixis volar la imaginació.  És natural que t’agradin les coses de veritat. La gent de veritat i el menjar de veritat. És natural no amagar el que sents ni com ets. Riure perquè sí  també és natural, i beure si tens set. (aigua mineral)

Text conversacional

Estableix i manté la comunicació amb les persones del nostre entorn.

El temps verbal més freqüent és el present d’indicatiu.

– Hola, bon dia. Sap si ja ha passat el tren de Mataró?
– Ara mateix. Però no es preocupi: d’aquí a vint minuts en passarà un altre.
– Ah, molt bé. Gràcies.

Esquemes-resum

 

Per practicar


Print Friendly, PDF & Email