Sessió 1: lectura dels capítols 1, 2, 3 i 4

1.Busca al diccionari el significat de les paraules següents i escriu-ne algun sinònim:
atzabeja (n):
sanglotar (v):
irreflexivament (adv):
setciències (adj):
acaparar (v):
escassament (adv):
sumir-se (v):
desavinença (n):
obvi (adj):
retret (n):
escàs (adj):
lloable (adj):
esvair-se (v):
esbossar (v):
afer (n):

Sessió 2: lectura dels capítols 5, 6, 7 i 8

2.Busca al diccionari el significat de les paraules següents i escriu-ne algun sinònim:
tolerar (v):
empatia (n):
reconciliar-se (v):
color panotxa (adj):

atansar (v):
subtilesa (n):
desemmascarar (v):
desempallegar-se (v):
convincent (adj):
fidedignes (adj):
serials lacrimògens (adj):
escabrós (adj):
calibrar (v):
eludir (v):

Sessió 3: lectura dels capítols 9, 10, 11 i 12

3.Busca al diccionari el significat de les paraules següents i escriu-ne algun sinònim:
jupa (n):
contigua(adj):
udol (n):
udolar (v):
esbossar (v):
quequejar (v):
irrefutable (adj):
(bon) auguri (n):
entestar-se (v):
testa (n):
bola (n):
uníson (n):
peculliar (adj):
escapolir (v):
mix (n):
manyac (adj):
consentir (v):
despatxar (V):
persuasiu (adj):
trilogia (n):
furgar (v):

Sessió 4: lectura dels capítols 13, 14, 15 i 16

4.Busca al diccionari el significat de les paraules següents i escriu-ne algun sinònim:
escèptic (adj):
afer (n):
sancionador (adj):
infrigir (v):
intimidació (n):
fil per randa (loc. adv.):
capficat (adj):
espaordidor (adj):
ansietat (n):
fibló (n):
fiblada (n):
punyent (adj):
amb l’ai al cor (loc. adv.):
aclaparar (v):
franquejar (v):
inert (adj):
palès (adj):
lluïssor (n):

Sessió 5: lectura dels capítols 17, 18, 19 i 20

5.Busca al diccionari el significat de les paraules següents i escriu-ne algun sinònim:
entranyable (adj): estimat, volgut, benvolgut, dilecte, preat, apreciat, apreciable,
vestit de paisà: que no porta uniforme
dejú (adj): pregon, íntim, profund, intens
jurisdicció (n): demarcació, zona, departament, circumscripció
presagi (n): auguri, averany, anunci, profecia, pronòstic, vaticini, predicció, pressentiment
exentricitat (n):  raresa, extravagància
udol (n): crit del gos i del llop
lluïssor (n): brillantor
andròmina (n): rampoina, requincalla, farda, estri, trasto, fòtil
flascó (n): ampolla

Sessió 6: lectura dels capítols 21, 22 i 23

6.Busca al diccionari el significat de les paraules següents i escriu-ne algun sinònim:
eixordador (adj): ensordidor
(fer) marrada (n): (fer) volta
fatiga (n): cansament
punyent (adj): punxant, molt intens
exhaust (adj): esgotat
aplom (n): seguretat
policromat (adj): acolorit, de diferents colors
amb tots els ets i uts: amb tots els detalls

Treball final: Fitxa de lectura

Print Friendly, PDF & Email