Animal/s Onomatopeia Nom del so Verb associat Notes
abella
borinot
zum-zum,
zzzz
zumzeig, zumzejar, bonir zumzejar, bonir (brunzit o remor sorda i contínua que fa l’abella o el borinot, bonior)
/ L’abella o el borinot zumzegen o boneixen
ànec
oca
nyec-nyec
mec-mec
nyequejar (crit o cant de l’ànec o de l’oca; en alguns llocs es pot trobar que fa quac-quac)
ase, somera, ruc ihà, ihà
ihò-ihò
bram bramar (crit de l’ase) L’ase, el ruc o la somera brama, fa ihà-ihà o ihò-ihò.
cavall hihihihi
iiii
renill, aïnada, eguí renillar, aïnar, eguinar (crit del cavall)
/ El cavall renilla, aïna o eguina.
cigala ziu-ziu
colom
tórtora
parrup, parrup parrup, parrupeig, marruqueig, marruc; amanyac parrupar, parrupejar, marruquejar (cant del colom i de la tórtora. Quan festegen fan amanyacs)
/ El colom i la tórtora parrupen o parrupegen o marruquegen.
elefant
bou
bramul bramular (crit de l’elefant, el bou i animals afins; es pot arribar a trobar també que l’elefant trompeteja) / L’elefant bramula.
gallina cloc-cloc
coc-coc
escataineig
caqueig
escatainar
caquejar
(onomatopeia de la veu de la gallina; en alguns llocs es pot trobar que fa coc-coc) / La gallina escataina.
gall quicquiriquic,
quecquerequec,

quiccaraquic,
Caccaracac,
coccorococ,
cuccurucuc,
coccorococ,
cantar, quiquiriquic cantar (el cant del gall, per exemple a trenc d’alba).
gat, moix meu, mau, miau, marrameu, marramau, nyau, nyeu miol, miolar, maular miolar, maular, meular;
roncar;
rondinar, grunyir;
esbufegar
El gat miola o maula o meula. Fa mèu. Quan vol demostrar afecte, ronca. Quan està enfadat o se sent amenaçat rondina o gruny (gr, grrr), esbufega (ffff) o fa xiulets.
gos, ca, cus, cutxo, quisso bub bub, bup bup, nyic-nyac, nyic-nyec lladruc, glapit, clapit, bordada bordar, lladrar, jaupar, clapir, glapir, lladruquejar, buixir, abuixir El gos borda, lladre, jaupa, buix, abuix, glapeix o clapeix. Fa “bub bub”. Quan te por i fuig també pot fer “cai cai cai”. uuuu / També pot udolar, ulular o ganyolar quan té dolor o per altres raons (l’udol, el ganyol, el ganyolar). gr, gr (el rondineig, gruny o grunyit del gos) / També, com molts altres animals, pot rondidar o grunyir.
granota
gripau
roc-roc rauc raucar el rauc de la granota, la granota rauca, com ho fa el gripau. El so és interpretat com a “roc-roc”.
grill
cigala
ric-ric
cric-cric
carrisqueig carrisquejar (el cant del gril, so que fa fregant les ales) / El grill i la cigala carrisquegen, fan “ric-ric” o “cric-cric”.
lleó
tigre
graaa, graaau rugit, bram rugir, bramar (crit del lleó i animals afins) / El lleó rugeix, brama.
llop auuuu udol udolar / El llop udola.
mussol uuu-uuu (onomatopeia de la veu del mussol i animals afins)
ocell,
aucell,
au, moixó
piu-piu,
xiu-xiu,
tiu, tiu
piulet, piuladissa, refilada, refilet piular, refilar (crit de l’ocell que piula; també i “piuladissa” quan es tracta de molts ocells alhora, mentre que el cant es diu refilada o refilet) / L’ocell piula, o, quan és un cant, a vegades agut i filigranat, refila.
ós esbramec esbramegar (crit de l’ós i animals afins) / L’ós esbramega.
porc
truja
rony, rony
nyic, nyic
rondineig, gruny;
gardeny
güell, esgüell
rondinar, grunyir;
gardenyar
güellar, esgüellar
(El rondineig o gruny és el so ronc produït pel porc. Quan és una truja se li diu gardeny. També pot fer un xiscle o giscle, que se’n diu güell o esgüell) / El porc rondineja o gruny. Quan se l’encalça, güella, fa “nyic, nyic”.
rata rac-rac,
rec-rec
güell, esgüell güellar, esgüellar (El güell o esgüell és el xiscle o crit estrident de certs animals com la rata, el conill o el porc. Si es vol parlar del so que fa quan rossega, en canvi, es diu que fa rac-rac o rec-rec) / La rata güella (o esgüella).
serp ssssss xiulet xiular (en alguns llocs es pot trobar que fa ssssss) / La serp xiula.
vaca
bou
muuu,
buuu
mugit, bramul mugir, bramular (crit de la vaca o del bou) / La vaca i el bou mugeixen.
xai, be
ovella,
cabra
, be, beeeee bel belar,
begalar
(crit del xai / de l’ovella; en alguns llocs es pot trobar que fa beeee) / El xai bela.
cabra esbiec esbiega esbiec: Bel de la cabra, especialment quan està atemorida.

 

Sonoteca de sons dels animals

Per guardar al vostre disc dur els arxius de so, cliqueu al botó dret del ratolí i seleccioneu l’opcio desa l’enllaç al disc.

 

Per practicar

Nodes 1 29

 

Print Friendly, PDF & Email