La ela geminada és un so originari del llatí representat per dues eles separades per un punt volat (l·l). Hi ha força paraules que s’escriuen amb aquesta grafia. Actualment la pronúncia ­habitual no marca d’una manera clara aquest so doble de la ela, i això fa que a vegades tinguem dubtes a l’hora d’escriure algunes paraules.

El fet que una paraula dugui ela geminada no està lligat a cap regla específica, ja que depèn de l’etimologia. Et donem, però, unes pautes que poden ajudar-te.

S’escriuen amb l·l mots començats amb:

al·l-: al·lèrgia, al·licient, al·lusió, al·ludir, al·lucinar, al·lot
il·l-:
il·lusió, il·legal, il·lès, il·luminar
col·l-:
col·legi, col·loqui, col·lapse, col·laborar, col·lecció, col·lega, col·locar
gal·l-:
gal·lès, gal·licisme
mil·l-:
mil·lenari, mil·lèsima, mil·límetre
sil·l-:
síl·laba, sil·labari, sil·logisme

S’escriuen amb l·l mots acabats amb:

-el·la: novel·la, aquarel·la, varicel·la, franel·la, mortadel·la, parcel·la
-il·la:
goril·la, clorofil·la, tranquil·la, til·la, Camil·la
-il·lar:
destil·lar, cavil·lar, vacil·lar, oscil·lar
-el·lir:
impel·lir, expel·lir, repel·lir

Paraules emparentades amb d’altres que porten ll:

estel·lar (estrella)
cristal·lí (cristall)
coral·lí (corall)
capil·lar (cabell)
cancel·lar (cancell)
metàl·lic (metall)
pel·lícula (pell)
pàl·lid (palla)
ampul·lós (ampolla)
axil·la (aixella)
medul·la (moll)
infal·lible (falla)
cerebel·lós (cervell)
maxil·lar (maixella)
flagel·lar (flagell)
lul·lià (Llull)

 

Les paraules següents no duen l·l:

alegria
celebrar
colador
color
colònia
colomar
columna
elaborar
elegància
galant
miler
milió
religió
revelar
selecció
solució

Les parelles següents de mots tenen un significat diferent segons que duguin o no l·l:

al·locució (discurs)  / elocució (dicció)
al·ludir (esmentar)  / eludir (evitar)
anul·lar (derogar)  / anular (nom d’un dit; que té forma d’anell)
vil·la (casa)  / vila (població)

És útil recordar l’ortografia de les paraules següents:

apel·lar                        el·lipsi                          intel·ligent                  pol·len
Avel·lí                          estel·lar                        interpel·lar                 pol·lució
l·lic                           excel·lent                     libèl·lula                     putxinel·li
Brussel·les                   fal·laç                          medul·la                     rebel·lia
cal·ligrafia                    fal·lera                         miscel·lània                satèl·lit
l·lula                         hel·lènic                       mol·lusc                     sol·licitar
circumval·lació             idil·li                            nul·la                         tranquil·litat
constel·lació                 imbecil·litat                  pàl·lid                        vel·leïtat
corol·la                        instal·lar                       paral·lel                     violoncel·lista

Per practicar

Nodes 2 441 442 443 463 464 469
Enxaneta 147 148 149 150 248 249
250 251 252 253
Altres 18

 

Dictats en línia Intermedi B2

 

Print Friendly, PDF & Email