El determinant és una paraula que va davant del nom per presentar-lo (un llibre), identificar-lo (aquesta jaqueta) o quantificar-lo (quatre ratolins).

Des d’un punt de vista sintàctic, els determinants funcionen com a especificadors dels noms i hi concorden en gènere i nombre.

Els determinants són paraules variables.

Classificació dels determinants

Determinants definits

Tipus Elements Exemples
articles definits
presenten un nom que és conegut per l’emissor i el receptor

el, la, l’, els, les

– L’article el s’apostrofa (l’) sempre davant de nom començat per vocal o h
– L’article la s’apostrofa davant de nom començat per vocal o h excepte quan la i o la u són àtones.

Ens trobarem a la granja de sempre.
La
 lluna ha sortit a les 7 del vespre.
Els dinosaures van existir fa molts anys.
Hem d’arribar a l’hora.
Estudien català a la universitat.
demostratius indiquen proximitat: aquest, aquesta, aquests, aquestes
indiquen llunyania: aquell, aquella, aquells, aquelles
demostratius en desús que indiquen una distància mitja: aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes
Ens veurem aquest cap de setmana
Aquesta idea és brillant.
Aquella excursió, la recordaré sempre.
Penso en aquells amics de l’escola.
possessius
indiquen a qui pertany el nom
primera persona singular (jo): el meu, la meva / la meua, els meus, les meves/les meues
segona persona singular (tu): el teu, la teva/teua, els teus, les teves/teues
tercera persona singular (ell, ella): el seu, la seva/la seua, els seus, les seves/les seues
primera persona plural (nosaltres): el nostre, la nostra, els/les nostres
segona persona plural (vosaltres): el vostre, la vostra, els/les vostres
tercera persona plural (ells, elles): el seu, la seva, llur, els seus, les seves, llurs, sengles (cadascú el seu)
Jo tinc una amiga. És la meva amiga
els teus avis
el seu llit
el nostre aniversari
la vostra decisió
llur gos
possessius davant de noms de família primera persona singular (jo): mon, ma, mos, mes
segona persona singular (tu): ton, ta, tos, tes
tercera persona singular (ell, ella): son, sa, sos, ses
ma germana
ton pare
ses cosines

Determinants indefinits

articles indefinits un, una, uns, unes Vindré un dia de la setmana vinent.
Hem passat unes vacances inoblidables.
altres indefinits algun, alguna, alguns, algunes
altre, altra, altres
tal, tals
cert, certa, certs, certes
mant, manta, mants, mantes
qualsevol, qualssevol, qualsevulla, qualssevulla
cap
cada
tot, tota, tots, totes
diversos, diverses
ambdós, ambdues
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
Segur que hi trobem algun avantatge.
Això t’ho he dit manta vegades.
Podeu agafar qualsevol llibre d’aquests.
Cada arbre necessita el seu espai.
Així no resoldràs cap problema.
Hem llegit el mateix llibre dues vegades.

Determinants quantificadors

numerals cardinals: un, una; dos, dues; tres, quatre… vint-i-cinc, tres-cents
ordinals: primer, segon, quart, cinquè, desè, onzè, trenta-setè
partitius: mig, terç, quart, cinquè…
multiplicatius: doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple…
col·lectius: parell, desena, dotzena, centenar
dues patates
el setè cel
mig formatge
un doble significat
un parell de guants
 quantitatius massa, força, que
prou (de), més (de), menys (de), gens (de)
bastant (de), bastants (de)
gaire (de), gaires (de)
quant, quanta, quants, quantes
tant, tanta, tants, tantes
molt, molta, molts, moltes
poc, poca, pocs, poques
massa mandra
prou violència
bastants llibres
gaire gent
quantes coses
tants dies
molta son
pocs ànims

Determinants interrogatius i exclamatius

interrogatius quin, quina, quins, quines Quin dia arriba?
Quina hora és?
exclamatius quin, quina, quins, quines Quina professionalitat!
Quines idees que té!

 

Quadre de determinants (PDF)

Per practicar

Nodes 1 531 532 533 534 536 537
538 539 555 556 557 560
157 628 630 631 632 633
634 635 658 659 660 661
662 663

 

Print Friendly, PDF & Email