El determinant és una paraula que va davant del nom per presentar-lo (un llibre), identificar-lo (aquesta jaqueta) o quantificar-lo (quatre ratolins).

Des d’un punt de vista sintàctic, els determinants funcionen com a especificadors dels noms i hi concorden en gènere i nombre.

Els determinants són paraules variables.

Classificació dels determinants

Determnants definits

Tipus Elements Exemples
articles definits el, la, l’, els, les Ens trobarem a la granja de sempre.
La
 lluna ha sortit a les 7 del vespre.
Els dinosaures van existir fa molts anys.
demostratius aquest, aquesta, aquests, aquestes
aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes
aquell, aquella, aquells, aquelles
aquest pont
aquella ciutat
possessius jo: el meu, la meva/meua, els meus, les meves/meues
tu: el teu, la teva/teua, els teus, les teves/teues
ell, ella: el seu, la seva/seua, els seus, les seves/seues
nosaltres: el nostre, la nostra, els/les nostres
vosaltres: el vostre, la vostra, els/les vostres
ells, elles: el seu, la seva, llur, els seus, les seves, llurs
la meva amiga
els teus avis
el seu llit
el nostre aniversari
la vostra decisió
llur gos
possessius davant de noms de familia mon, ma, mos, mes, ton, ta, tos, tes, son, sa, sos, ses ma germana
ton pare
ses cosines

Determinants indefinits

articles indefinits un, una, uns, unes Vindré un dia de la setmana vinent.
Hem passat unes vacances inoblidables.
altres indefinits algun, alguna, alguns, algunes
altre, altra, altres
tal, tals
cert, certa, certs, certes
mant, manta, mants, mantes
qualsevol, qualssevol
qualsevulla, qualssevulla
cap
cada
tot, tota, tots, totes
diversos, diverses
ambdós, ambdues
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
sengles
Segur que hi trobem algun avantatge.
Això t’ho he dit manta vegades.
Podeu agafar qualsevol llibre d’aquests.
Cada arbre necessita el seu espai.
Així no resoldràs cap problema.
Hem llegit el mateix llibre dues vegades.

Determinants quantificadors

numerals cardinals: un, una; dos, dues; tres, quatre… vint-i-cinc
ordinals: primer, segon, quart, cinquè, desè, onzè, trenta-setè
partitius: mig, terç, quart, cinquè…
multiplicatius: doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple…
col·lectius: parell, dotzena, centenardues patates
el setè cel
mig formatge
un doble significat
un parell de guants
 quantitatius massa, força, que
prou (de), més (de), menys (de), gens (de)
bastant (de), bastants (de)
gaire (de), gaires (de)
quant, quanta, quants, quantes
tant, tanta, tants, tantes
molt, molta, molts, moltes
poc, poca, pocs, poques
massa mandra
prou violència
bastants llibres
gaire gent
quantes coses
tants dies
molta son
pocs ànims

Determinants interrogatius i exclamatius

interrogatius quin, quina, quins, quines Quin dia arriba?
Quina hora és?
exclamatius quin, quina, quins, quines Quina professionalitat!
Quines idees que té!

 

Quadre de determinants (PDF)

Per practicar

Nodes 1 531 532 533 534 536 537
538 539 555 556 557 560
157 628 630 631 632 633
634 635 658 659 660 661
662 663

 

Print Friendly, PDF & Email