Complement directe

Els verbs intransitius no necessiten cap complement per expressar tot el seu significat.

 • El gat dorm.
 • Els nens riuen.

Els verbs transitius com ara donar, portar i voler necessiten un complement per expressar la persona o la cosa donada, portada o volguda. És el complement directe (CD).

 • Dóna el llibre a la bibliotecària.
 • En Dídac porta ulleres.
 • La Joana vol un jersei nou.

En català es relaciona amb el verb quasi sempre directament, és a dir, sense necessitat de cap preposició d’enllaç.

 • Jo saludo la Marta.
 • He avisat la teva germana.
 • He ajudat el meu amic.
 • La mare ha banyat la nena petita.

El CD pot ser determinat, indeterminat o neutre.

Determinat: quan és un sintagma nominal presentat per un article, un determinant demostratiu o un possessiu. Se substitueix pels pronoms febles el, la, els, les

 • Vol el patinet  El vol.
 • Agafa aquesta pilota. Agafa-la.
 • Porta els meus patins. Els porta.
 • Torna les claus. Les torna.

Indeterminat: quan és un SN presentat per un determinant indefinit, un quantitatiu o sense determinant.Se substitueix pel pronom feble en.

 • Conta una història. En conta una.
 • Comprarem tres llibres. En comprarem tres.
 • Menja pa. En menja.

Neutre: quan és el pronom demostratiu això, allò o una oració, generalment introduïda per que. Se substitueix pel pronom feble ho.

 • Vol això. Ho vol.
 • Porta allò. Ho porta.
 • Diu que no vindrà. Ho diu.

Com reconec un CD?

El CD d’una oració es converteix en el subjecte quan la passem a passiva.

 • El Ramon porta les claus –> Les claus són portades pel Ramon.
 • Els nens construeixen un castell de sorra. –> Un castell de sorra és construït pels nens.

El complement indirecte

Complementa el verb i el complement directe alhora. Normalment, en una frase sense CD tampoc no hi ha CI.

El CI s’introdueix per a o per a.

 • Porto flors a l’àvia.
 • Preparo un pastís per a la Mercè.

Se substitueix pel pronom feble li en la 3a persona del singular i els en la 3a persona del plural.

 • Dedico la cançó a la meva estimada. Li dedico la cançó. (singular)
 • Dedico la cançó als meus admiradors. Els dedico la cançó. (plural)

Per practicar

Nodes 2 819 820 823 (8) 824 827 (11) 842 845 (14)


ACTIVITAT: Feu l’anàlisi sintàctica de les oracions següents. Identifiqueu els sintagmes i les funcions següents: SN (subjecte), SN (CD), SPrep (CI), SV (predicat)

 1. Els blaugrana han perdut el partit
 2. Vaig comprar tres roses vermelles.
 3. Vaig demanar un bolígraf a l’Helena.
 4. M’agrada el suc de taronja.
 5. El palau té un arc meravellós.
 6. Faig un jersei al Jordi.
 7. La Laia portava una bata groga.
 8. M’interessa l’astronomia.
 9. L’Oriol travessa el parterre de gespa.
 10. Regalarem una bicicleta als nens.
 11. L’arquitecte prenia les mides del terreny.
 12. Els excursionistes escalaven la muntanya més alta del Pirineu.
Llibre digital de 2n d’ESO: bloc 6
Print Friendly, PDF & Email