Elements bàsics de la comunicació

Les persones, com a éssers intel·ligents i socials que som, necessitem comunicar-nos coses constantment: els desitjos, les emocions, les idees, etc. Per aconseguir una comunicació eficaç, hem creat uns sistemes de signes que ens permeten expressar, amb una gran precisió, tot allò que volem transmetre: són les llengües.

L’emissor és la persona que envia un missatge a una persona o més. En una conversació, la persona que comença parlant és l’emissor, ja que és qui té la intenció de dir alguna cosa, i l’altra persona és la que escolta, encara que després també li pot respondre. I quan això passa, diem que l’emissor i el receptor s’intercanvien els papers, ja que quan el destinatari respon passa a ser l’emissor, i evidentment, l’emissor passa a ser el receptor.

De vegades no és necessari utilitzar el llenguatge per fer arribar un missatge al nostre receptor. Per exemple, quan truquem a la porta de casa nostra, amb el toc-toc (l’onomatopeia que representa aquesta acció), el nostre destinatari ja pot interpretar el què li volem dir.

El receptor és qui rep el missatge. Existeixen dos tipus de receptor:

El receptor actiu o també anomenat perceptor, és qui a més de percebre el missatge ho interpreta tal i com l’emissor ho ha dit. Quan parlem de receptor actiu també estem parlant d’un feed-back (procés que es realitza quan l’emissor li ha enviat un missatge al receptor i, a partir d’aquí s’hi comparteixen observacions i preocupacions sobre el missatge enviat).

El receptor passiu és aquell que simplement rep el missatge, però no opina ni comenta res al respecte.

El canal és el que fem servir per transmetre un missatge, la ‘’manera’’ en què el fem arribar al nostre receptor. El canal més habitual és la veu, ja que la llengua oral és el codi que més s’utilitza al llarg del dia. Els altres tipus de canals són la televisió, el telèfon, el fax, una xarxa social, una notícia del diari, una conversa, un diàleg, per carta, per correu electrònic, un cartell, etc.

Últimament hi ha una nova eina molt comuna i que fem servir habitualment, sí, el WhatsApp. Encara que no es considera un canal de comunicació, fa la mateixa funció.

El codi és el sistema de signes que s’utilitza per elaborar el missatge. Els signes que s’agrupen en sistemes als que anomenem codis. Cada codi té un conjunt de signes i varies regles que fan que s’entengui el missatge. Les diferents llengües (l’espanyol, l’anglès, el francès…) són codis lingüístics que tenen els seus propis signes i les seves formes gramaticals, ortogràfiques, lèxiques…

El missatge forma part de la comunicació, allò que es transmet. Porta la informació i la forma, que està recopilada. El missatge limita tots els altres aspectes de l’acte comunicatiu:

  • Intenta revelar l’objectiu i pensament de l’emissor.
  • S’adapta formalment segons la persona que vagi prevista.
  • Utilitza un codi determinat, que el forma el canal; el codi pot transformar el missatge.

Textos orals i escrits

Segons el canal utilitzat, els textos poden ser orals (transmesos per mitjà dels sons articulats que es propaguen a través de l’espai en forma d’ones acústiques) i de textos escrits (transmesos per mitjà de grafies representades sobre un suport físic: paper, pissarra, pantalla…).

 

Per practicar1. Llegeix aquesta notícia de diari i, després, contesta les preguntes de més avall.

Un pastor alemany salva la vida d’un infant
Jordi d’Abadal, AvinyóUn nen de dos anys, que havia caigut en una riera, va ser rescatat sa i estalvi pel pastor alemany de la família. Els fets van passar diumenge a la tarda a la riera Gavarresa, a a prop d’Avinyó (a la comarca del Bages), on la família havia anat a passar el dia. Sembla que, mentre els pares preparaven el dinar, el fill es va acostar a la riera, va relliscar i hi va caure. Abans que els pares poguessin arribar al lloc, el gos ja havia tret de l’aigua l’infant, que, afortunadament, no va patir cap lesió important.
a) Qui és l’emissor del retall de diari anterior?
b) Qui han de ser els receptors de la notícia, és a dir, a qui va adreçada?
c) Resumeix en dues ratlles el missatge del text.
d) Quin codi lingüístic ha utilitzat el periodista que ha redactat la notícia?
c) A través de quin canal es transmet?
d) Busca en la notícia la resposta a les sis preguntes clàssiques de la informació.

 

Print Friendly, PDF & Email