Les persones, com a éssers intel·ligents i socials que som, necessitem comunicar-nos coses constantment: els desitjos, les emocions, les idees, etc. Per aconseguir una comunicació eficaç, hem creat uns sistemes de signes que ens permeten expressar, amb una gran precisió, tot allò que volem transmetre: són les llengües.

1. Els cinc elements bàsics de la comunicació

Segons el canal utilitzat, els textos poden ser orals (transmesos per mitjà dels sons articulats que es propaguen a través de l’espai en forma d’ones acústiques) i de textos escrits (transmesos per mitjà de grafies representades sobre un suport físic: paper, pissarra, pantalla…).

2. La notícia

En periodisme, una notícia és qualsevol alteració novedosa en l’ordre de les coses i susceptible de convertir-se en referència per a una comunitat. Es tracta d’un gènere d’informació i, per tant suposadament objectiu, respecte a un article d’opinió. El periodista ha d’explicar els fets de manera breu, senzilla i aclaridora.

Les sis preguntes de la informació

Estructura

La notícia consisteix a passar a un discurs o text uns fets, per tant està subjecta a convencions de gènere i estil. Té tres parts principals:

  • Titular: format per un títol breu i un subtítol que el complementa. De vegades, hi ha també l’avanttítol, La funció del titular és atreure l’atenció del lector.
  • Entrada o lead: és el primer paràgraf de la notícia en periodisme escrit i sovint radiofònic. Serveix com a resum, ja que generalment proporciona la informació bàsica que respon a les preguntes qui, què, com, quan, on i per què. En televisió el més semblant al lead és l’entradeta del presentador, però en el vídeo no és possible encabir totes les respostes en les seqüències inicials.
  • Cos: exposa de manera ordenada, i mitjançant els diversos paràgrafs, el contingut de la notícia que ja s’ha exposat de forma resumida en l’entrada. Al començament sempre hi ha els fets més importants i cap al final els menys importants. En periodisme escrit, d’aquesta estructura se’n diu “piràmide invertida”.

Trets de la notícia

Informar és posar la gent al corrent de les coses que passen. Tots els mitjans de comunicació dediquen una part important de la seva programació a informar, és a dir, a donar notícia a la gent de tot el que passa al món.

Una notícia és l’exposició d’un fet d’actualitat. Una notícia serà menys important o més en funció de:

  • La proximitat (terratrèmol a Catalunya vs terratrèmol al Japó).
  • La quantitat de gent afectada (vaga de pilots d’avió vs vaga a l’empresa Seat).
  • La singularitat (un gos mossega un home vs un home mossega un gos).
  • El caràcter tràgic(atropellament d’un vianant vs instal·lació d’un semàfor en una cruïlla).
  • L’actualitat: no és notícia el que no és nou. Això fa que a vegades se sacrifiquin temes de fons o de gran abast per la novetat d’altres esdeveniments i constitueix una de les principals crítiques al periodisme d’actualitat
  • L’interès humà: la notícia ha de connectar amb els interessos del públic del mitjà o saber generar-los, per això la tendència ideològica i de selecció de temes de cada mitjà condiciona el tipus de notícies que hi apareixen
  • La repercussió: si els protagonistes de la notícia són famosos o es tracta d’un tema amb repercussions a la vida real de les persones, augmenta la seva rellevància.

PRACTIQUEM:

1. Llegeix aquesta notícia de diari i, després, contesta les preguntes de més avall.

Un pastor alemany salva la vida d’un infant
Jordi d’Abadal, Avinyó
Un nen de dos anys, que havia caigut en una riera, va ser rescatat sa i estalvi pel pastor alemany de la família. Els fets van passar diumenge a la tarda a la riera Gavarresa, a a prop d’Avinyó (a la comarca del Bages), on la família havia anat a passar el dia. Sembla que, mentre els pares preparaven el dinar, el fill es va acostar a la riera, va relliscar i hi va caure. Abans que els pares poguessin arribar al lloc, el gos ja havia tret de l’aigua l’infant, que, afortunadament, no va patir cap lesió important.


a) Qui és l’emissor del retall de diari anterior?
b) Qui han de ser els receptors de la notícia, és a dir, a qui va adreçada?
c) Resumeix en dues ratlles el missatge del text.
d) Quin codi lingüístic ha utilitzat el periodista que ha redactat la notícia?
c) A través de quin canal es transmet?
d) Busca en la notícia la resposta a les sis preguntes clàssiques de la informació.

2. El text següent no és adequat per a un noticiari. Torna’l a escriure i corregeix-hi els errors d’adequació que hi trobis.

Un cotxe i un camió s’han fomut una nata de campionat aquest matí a l’autopista AP7 a l’altura de la Tordera. Hi ha deixat la pell tres persones: el paio que conduïa el cotxe, la seva xavala i el tio del camió.

3. Llegeix la notícia «Un edifici del Barri Vell cau desplomat» i comprova si dóna resposta a les sis preguntes clàssiques de la informació: qui, què, on, quan, com i per què.

Un edifici del Barri Vell cau desplomat

4. Cohesiona les frases de la notícia següent introduint-hi els connectors d’oposició (malgrat tot, així i tot); de conseqüència (en conseqüència); de successió temporal (al cap de poc), i contrapositius (de fet). Introdueix les comes necessàries i escriu lletra minúscula quan calgui.

Aquesta nit s’ha produït el despreniment de quatre grans roques d’unes 30 tones a la muntanya de Montserrat. Els quatre blocs de pedra han caigut a les vies d’accés del monestir i a la zona d’aparcament de vehicles. […] Ha quedat bloquejada la carretera i malmeses la via i la catenària del tren cremallera que dóna accés al recinte religiós. […] Esllavissada no ha afectat cap persona ni cap dels cotxes que hi havia aparcats. […] El Departament d’Obres públiques ha començat les tasques per retirar les roques de la calçada perquè s’hi pugui restablir el trànsit tan aviat com es pugui. […] La gent que vulgui pujar-hi ho podrà fer amb el funicular aeri des de Monistrol. Segons els experts, aquest despreniment s’ha originat per causes naturals. […] El monestir de Montserrat està habituat a esllavissades d’aquesta mena.

 

Print Friendly, PDF & Email