Oh Déu!, ¿per què no hi ha terme en amor,
ja que prop d’ell tot sol jo m’hi hauria trobat?
Hauria sabut quan em vol el vostre voler,
tement, fiant tot a l’esdevenidor.

Ausiàs March

El condicional perfet és un temps compost que es forma amb el condicional del verb HAVER + el participi

Verb sopar Condicional simple Condicional perfet
  jo soparia
tu soparies
ell, ella soparia
nosaltres soparíem
vosaltres soparíeu
ells, elles soparien
jo hauria sopat
tu hauries sopat
ell, ella hauria sopat
nosaltres hauríem sopat
vosaltres haurñieu sopat
ells, elles haurien sopat

Usos del condicional perfet

En les oracions compostes formades d’una primera oració en plusquamperfet de subjuntiu (hagués + participi), normalment introduïda amb l’adverbi si, i d’una segona oració en condicional perfet (hauria + participi) o, si s’escau, en condicional simple.

Expressa una probabilitat referida al futur relacionada amb una condició falsa o poc probable en el present.

Exemples Si + hagués + participi –> hauria + participi
Si haguessis arribat abans de les sis, hauries pogut seure a primera fila.
Si haguessis llegit el manual d’instruccions, hauries sabut com sintonitzar el televisor.
Si no haguessis protestat pel fora de joc, l’àrbitre no t’hauria expulsat.

 

També es fa servir oracions en què la condició que la determinaria no existeix o no es fa explícita.

Exemples  hauria + participi 
Mai no hauria dit que en Bernat seria el primer de la promoció.
Aquesta tasca no hauria estat possible sense la vostra col·laboració.

 

Per practicar

Nodes 2 540 541 542

 

Print Friendly, PDF & Email