Què és l’alfabet?

L’alfabet o abecedari és el conjunt de lletres que fem servir per representar els sons que pronunciem. La paraula alfabet prové de les dues primeres lletres de l’alfabet grec: (alfa) i (beta).
Cada llengua té un alfabet propi. L’alfabet català té vint-i-sis lletres que són:

 

El nom de les lletres

En català aquestes lletres s’anomenen de la manera següent:

Els dígrafs

Hi ha sons que es representen per mitjà d’un grup de dues lletres: es tracta dels dígrafs (dígraf significa ‘dues grafies’). Els dígrafs de la llengua catalana són els següents:

L’ordre de les paraules

El diccionari és el llibre que conté les paraules d’una llengua amb l’explicació del seu significat.
Aquestes paraules es presenten ordenades alfabèticament. Però, per buscar paraules en el diccionari, cal que tinguis en compte el següent:

La ç (ce trencada) s’inclou dins la lletra c.

Així doncs, seguint l’ordre alfabètic trobarem:

  1. marc
  2. març
  3. marca

La l·l (ela geminada) és considerada com dues eles: l + l.

Així doncs, seguint l’ordre alfabètic trobarem:

  1. paller
  2. pàl·lid
  3. pallissa

El dígraf ll (ela doble) és considerat com dues lletres independents: l + l.

Per tant, l’ordre alfabètic és:

  1. lila
  2. lloc
  3. local

 

Per practicar

Nodes 1 125 126 127 129 130
Print Friendly, PDF & Email