L’exposició oral d’un treball en públic té com a objectiu fonamental transmetre i fer entendre una sèrie de fets i conceptes que l’autor del treball ha descobert i ha estudiat a través de la recerca i del procés de redacció (veg. Tècniques de treball de la unitat 7)

1. El guió de l’exposició

El guió ha de constar de tres parts. El tema del treball i l’objectiu que es persegueix determinaran els subapartats.

 • Introducció:
  – Presentació del treball
  – Objectiu del treball
 • Desenvolupament:
  – Explicació de conceptes, característiques generals, teories…
  – Classificació, aspectes, parts…
  – Aportació de dades i exemples
 • Conclusió:
  – Resultat del treball
  – Valoració personal

 2. L’assaig de l’exposició

Per feu un bon assaig de l’exposició, resulta molt útil escriure el guió i l’exposició en paral·lel. Els primers intents es poder fer tenint al davant els dos documents. Tot seguit, hem de prescindir de l’escrit de l’exposició i assajar tenint davant només el guió.

 3. Expressions per explicar un tema i ordenar el discurs

Practiquem:

Completa l’inici de l’exposició oral, com la que hem vist, amb les expressions adequades del quadre del punt 3:
(1) ……. de la literatura de por i de terror. (2) ……., cal dir que els antecedents d’aquest tipus de literatura, (7) ……., d’aquest gènere literari, els podem trobar en la literatura antiga, (3) ……. en l’Odissea, en què apareix el ciclop Polifem, un monstre d’un sol ull. Però tampoc (5) ……., en l’àmbit de la literatura popular, els dimonis han estat protagonistes de moltes llegendes i rondalles.
(4) ……., el propòsit de la meva exposició és parlar del gènere literari de por o terror, i concretament dels personatges més significatius d’aquest gènere. (6a) ……., em referiré als fantasmes; (6b) ……., als monstres, i, (6c) ……., als vampirs.
Print Friendly, PDF & Email