Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Català inicial

Els oficis

Vocabulari Els oficis (làmina amb text) Els oficis (làmina sense text) Les professions en català Pràctica  Comencem 5: La família. Quadern del professor.   Català per a treballadors de la construcció. Exercicis per a alumnat xinès: Professions. Aula d’Acollida INS de Vidreres…. Continue Reading →

Comprensió lectora

Relats de fantasmes La llitera de dalt (comprensió i vocabulari) Activitats El cant del grill (conte). La disputa (conte). Minerals i roques 1 (científic) Minerals i roques 2 (científic) Activitats d’eficàcia lectora. Activitats de comprensió lectora d’en Pasqual.   Enllaços Glops… Continue Reading →

Els animals

Els bestiaris http://construim.cruilla.cat/demos/llenguacatalana-1eso/recursosinteractivos/unidad_modelo_cruilla/index.html#/pag/0 Bestiari de Pere Quart Qui l’ha escrit? Poemes 1 Poemes 2 Després de llegir     Vocabulari Dossier Comencem 9: Els animals Imatges català-àrab-Els animals Els animals.  (fitxes de vocabulari) Animals domèstics. (Pere Payeras) Animals de granja. (Maria Teresa Maria)… Continue Reading →

La casa

Cartells de vocabulari Teoria Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Els habitatges. El bany. Generalitat valenciana. El dormitori. Generalitat valenciana. El saló. Generalitat valenciana. La cuina. Generalitat valenciana. Els estris de la cuina. Diccionaris audiovisuals. Àngel E. Rúa. La cuina…. Continue Reading →

La família

Vocabulari Cartell La família. Generalitat valenciana. Vivim Junts: La família. Generalitat de Catalunya.  Pràctica Comencem 5: La família (alumne)  / La família (quadern del professor) La Nadia i en Li: Tema 3: La casa i la família (impremta) Jocs Lic: Identificació… Continue Reading →

El menjar

Vídeos El món per un forat: El mercat Vocabulari El centre comercial El mercat i el supermercat (làmina amb text) El mercat i el supermercat(làmina sense text) El centre comercial (làmina amb text) El centre comercial (làmina sense text) El bar… Continue Reading →

Vocabulari bàsic

Formar paraules Comprensió lectora Un sac carregat de lletres i números  

El cos humà

  Descobreix les paraules del cos humà  

Vincles 3

El menú presenta cinc unitats dividides en lliçons. Cada lliçó conté diferents exercicis. Clica la imatge per començar. Descripció de les icones Torna a començar a l’inici de l’activitat Amaga el text Ensenya el text Repeteix l’últim missatge Per enregistrar… Continue Reading →

Vincles 2

El menú presenta cinc unitats dividides en lliçons. Cada lliçó conté diferents exercicis. Clica la imatge per començar. 33 Descripció de les icones Torna a començar a l’inici de l’activitat Amaga el text Ensenya el text Repeteix l’últim missatge Enregistra… Continue Reading →

Vincles 1

El menú presenta cinc unitats dividides en lliçons. Cada lliçó conté diferents exercicis. Fes clic sobre la imatge per començar. Els botons dels exercicis tenen tres estats: Exercici no visitat          Exercici actiu          Exercici visitat Fucionament dels exercicis En… Continue Reading →

Logogrifs

Cada número representa una lletra, sempre la mateixa, dins el mateix logogrif. És a dir, cal resoldre’ls per separat.  

© 2019 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑