Els verbs que per tenir un significat complet necessiten ésser complementats per un complement directe (CD) s’anomenen transitius: dir, fer, portar, donar, obrir, habitar, guardar…

El CD és aquella part de l’oració en què recau directament el fet, l’activitat, l’acció, etc. que expressa el verb. (El CD respon al què? del verb)

El CD es reconeix perquè no pot ser elidit en l’oració si no se substitueix pel pronom corresponent:

En Pere s’està menjant (?)

En Pere se n’està menjant una.

La qual cosa no passa amb el subjecte de l’oració, que elidit sense haver de ser substituit per un pronom:

(En Pere) S’està menjant una truita

El CD no porta cap preposició al davant:

Hem saludat (a) la nova professora de català

Excepte:
Quan és un pronom personal tònic: Els he vist a tots
Opcionalment, davant els pronoms tots, totes, tothom i ningú: Avui les he vist a totes
En oracions recíproques: Ens miraven l’un a l’altre.

El CD pot ser una oració subordinada substantiva (introduida per la conjunció que):

Tots els participants volien que guanyès l’equip de casa

O bé una oració d’infinitiu (introduïda o no per la preposició de):

El van amenaçar de treure-li una part de la retribució
En Jaume volia llogar un despatx més gran.

 

Formes pronominals dels complement directe

davant el verb darrere el verb

REFORÇADES 

(davant consonant)

ELIDIDES 

(davant

vocal)

PLENES 

(darrera

consonant

o diftong)

REDUÏDES 

(darrere vocal)

jo em presenten m’ajudes ajudeu-me ajuda’m
tu et criden t’ escolto escoltar-te pentina’t
ell el pinten l’ obren obriu-lo obre’l
ella la pinten la humilien obriu-la obre-la
nosaltres ens deslliuren ens avisen mireu-nos mira’ns
vosaltres us tapen us entretenen mirant-vos vaig treure-us
ells els senten els omplo ompliu-los omple’ls
elles les senten les omplo ompliu-les omple-les

 

El CD pot ser substituït també pel pronom en, que té aquestes variants

davant consonant davant vocal darrera consonant o diftong darrera vocal
en porto n’ha portat sentint-ne veure’n

 

 

Print Friendly, PDF & Email