Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Vocabulari

Noms propis

Els noms propis identifiquen una persona o animal, un lloc o un objecte en particular.  NOMS COMUNS NOMS PROPIS  mare  Júlia  mar  Mediterrani  ciutat  Girona  avi  Joan  amiga  Maria  muntanya  Tibidabo  planeta  Saturn  riu  Ter  càmera  Nikon  bolígraf  Bic gat… Continue Reading →

Alfabet

Què és l’alfabet? L’alfabet o abecedari és el conjunt de lletres que fem servir per representar els sons que pronunciem. La paraula alfabet prové de les dues primeres lletres de l’alfabet grec: (alfa) i (beta). Cada llengua té un alfabet… Continue Reading →

Derivació. Prefixos i infixos

Definició La derivació és un procés de formació de mots nous a partir d’un lexema (també dit radical o arrel), generalment afegint-hi afixos: en+fil+ar → enfilar des+consol+ar→ desconsolar Els mots formats pel mecanisme de la derivació s’anomenen derivats. El lexema… Continue Reading →

Lèxic: oficis i professions

Vocabulari Els oficis: làmina amb text Els oficis: làmina sense text Les professions en català: diccionari amb imatges Els oficis i els instruments Els oficis i els instruments (més complet) Per practicar Comencem 12: Els oficis (alumne) Comencem 12: Els… Continue Reading →

Els animals

Els bestiaris http://construim.cruilla.cat/demos/llenguacatalana-1eso/recursosinteractivos/unidad_modelo_cruilla/index.html#/pag/0 Bestiari de Pere Quart Qui l’ha escrit? Poemes 1 Poemes 2 Després de llegir     Vocabulari Dossier Comencem 9: Els animals Imatges català-àrab-Els animals Els animals.  (fitxes de vocabulari) Animals domèstics. (Pere Payeras) Animals de granja. (Maria Teresa Maria)… Continue Reading →

La casa

Cartells de vocabulari Teoria Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Els habitatges. El bany. Generalitat valenciana. El dormitori. Generalitat valenciana. El saló. Generalitat valenciana. La cuina. Generalitat valenciana. Els estris de la cuina. Diccionaris audiovisuals. Àngel E. Rúa. La cuina…. Continue Reading →

La família

Vocabulari Cartell La família. Generalitat valenciana. Vivim Junts: La família. Generalitat de Catalunya.  Pràctica Comencem 5: La família (alumne)  / La família (quadern del professor) La Nadia i en Li: Tema 3: La casa i la família (impremta) Jocs Lic: Identificació… Continue Reading →

El menjar

Vídeos El món per un forat: El mercat Vocabulari El centre comercial El mercat i el supermercat (làmina amb text) El mercat i el supermercat(làmina sense text) El centre comercial (làmina amb text) El centre comercial (làmina sense text) El bar… Continue Reading →

Vocabulari bàsic

Formar paraules Comprensió lectora Un sac carregat de lletres i números  

« Older posts

© 2021 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑