Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Conjugació verbal

Els verbs irregulars (I)

Models de conjugació regular i irregular Models de conjugació irregular   1. Les irregularitats verbals Els verbs regulars són aquells que es conjuguen d’acord amb el verb model de la conjugació corresponent: cantar (primera conjugació), témer i perdre (segona conjugació), dormir i servir (tercera… Continue Reading →

Verbs de la 2a conjugació

Els verbs de la segona conjugació acaben en –ER o –RE. La majoria dels verbs d’aquesta conjugació fan com témer. Particularitats: 1. En català la normativa no accepta cap infinitiu ni cap gerundi acabat en -GUER / -GUENT. Les formes… Continue Reading →

Verbs de la 1a conjugació. Remarques ortogràfiques

La majoria dels verbs de la primera conjugació (acabats en  –AR) són regulars. FanEs conjuguen com cantar o treballar. Malgrat que la majoria dels verbs de la primera conjugació són regulars i, per tant, tenen les mateixes terminacions, cal tenir… Continue Reading →

Newer posts »

© 2022 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑