Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Truncació

L’apòcope

La paraula apòcope prové del grec apokope que significa suprimir, tallar. El verb apocopar significa fer ús de l’apòcope (supressió d’algun so al final de la paraula). Les apòcopes consisteixen en l’eliminació d’una o més síl·labes o sons àtons al… Continue Reading →

© 2021 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑