Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Composició

Composició i guionet

Les paraules compostes són aquelles que s’han format a partir de la combinació de dues o més paraules simples per donar-ne una de nova, sovint amb un nou significat. substantiu panxa + adjectiu content = panxacontent verb torcar + substantiu… Continue Reading →

© 2021 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑