Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Llengua i societat

Pompeu Fabra

Evolució de la llengua catalana en els darrers 150 anys Descripció del tema L’objectiu és reflexionar sobre els canvis que ha sofert el català en aquests darrers 150 anys des de dues vessants: – La normativa: Apropament a la figura… Continue Reading →

Dialectes del català

Els dialectes del català són les diferents variants que presenta la llengua en els territoris de parla catalana. Per això també s’anomenen variants geogràfiques.  En el domini lingüístic del català cal distingir-hi dos grans blocs dialectals: el català oriental i… Continue Reading →

Newer posts »

© 2022 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑