Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Diftongs i hiats

Síl·laba i diftong

 La síl·laba Una síl·laba és cada un dels cops de veu que fem en pronunciar una paraula. Segons els nombre de síl·labes, els mots es classifiquen en monosíl·labs (cuc, sang, pols), i en polisíl·labs (bisíl·labs, trisíl·labs, tetrasíl·labs…: cuquet, sanguinós,… Continue Reading →

© 2023 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑