Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Expressió escrita

Adequació, coherència i cohesió

Les propietats textuals Les propietats textuals són les que ens permeten escriure un text de manera entenedora i correcta. Les tens representades en l’esquema següent. A l’hora d’escriure un bon text, les has de tenir totes presents. Tot seguit passem… Continue Reading →

Estimat, t’he de deixar

Preparem la lectura Abans de llegir el text, escolta la introducció que tens a continuació: Lectura Llegeix el text  Estimat, t’he de deixar  i busca el significat de les paraules que no coneguis. Comparteix-les amb els companys a través de… Continue Reading →

Haikus, poesia japonesa

L’art del haiku El haiku és una forma d’expressió poètica, d’origen japonès, en què es combinen 17 síl·labes en tres versos, generalment de 5, 7 i 5 síl·labes, que se solen presentar aïllats i sense rima. Els haikus són la… Continue Reading →

Cohesió. La coma en els complements del nom

Els complements de nom (adjectius, SPrep, oracions de relatiu…) poden tenir un valor explicatiu o especificatiu. – El complement de nom té un valor especificatiu quan el necessitem per saber de què parlem. – Té un valor explicatiu quan ens dóna… Continue Reading →

Adequació. Els registres

No totes les paraules i expressions sinònimes són igualment vàlides en totes les situacions, sinó que l’ús de la llengua varia en funció de la situació comunicativa o context en què es produeix un text. Les diferents maneres d’expressar-nos s’anomenen registres… Continue Reading →

Llegir poesia

El poeta és l’arquitecte de les paraules. Quan construeix el poema, normalment, ho fa sobre una unitat anomenada estrofa. Un poema pot estar format per composicions d’una estrofa o més estrofes. “Llegim i escrivim poesia perquè pertanyem a la raça humana, i la… Continue Reading →

La veu dels personatges. Estil directe i indirecte

El diàleg i el monòleg En una narració, a més de la veu del narrador, també hi trobem la veu dels personatges. Aquests fan servir la seva veu expressant opinions, judicis, reaccions, sentiments… Per representar les paraules dels personatges, hi… Continue Reading →

Newer posts »

© 2022 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑