La majoria dels verbs d’aquesta conjugació són incoatius (afegeixen l’increment –eix en les tres persones del singular i la 3a. del plural del present d’indicatiu, de subjuntiu i d’imperatiu.)

Exemples: corregir, servir, aplaudir, avorrir,

N’hi ha alguns que no són incoatius. Són els que s’anomenen purs:

dormir, sentir, ajupir, bullir, escopir, collir… (i tots els seus derivats)

Hi ha verbs que accepten dues formes, la pura i la incoativa:

lluir, acudir, mentir, resumir, presumir…

Dels derivats de –sentir, hi ha els verbs assentir i ‘dissentir’ que són incoatius

jo assenteixo  /  jo dissenteixo

Print Friendly, PDF & Email