Posa’t a prova amb l’ortografia

Les vocals a i e àtones
La o i la u àtones
Les lletres p/b, t/d, c/g
La síl·laba

 

Repassem les formes verbals

Verbs: temps simples

 

Print Friendly, PDF & Email