Activitats de gramàtica i ús de la llengua del llibre Nodes 4

Activitats Unitat 1 126 127 129 139 140 141 143 144
Activitats Unitat 2 216 218 220 221 222 223 227 228 231 233
235 242 243 245
Pronoms febles 313 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328
Ús de la llengua 342 343
Frases fetes i pronoms 411 417 418 419 420 421 428 429 431 434
Pronoms relatius 58 59 512 513 514 515 516 518 519 536 537
Llatinismes i lèxic 522 523 540 541
Adverbis i conjuncions 613 614 617 618 620 621 632 633 634 636
Correcció lingüística 625 626 627 628

 

Print Friendly, PDF & Email