Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Tipus de textos

Textos funcionals

Text descriptiu Expressa característiques que ens permeten identificar i conèixer persones, animals, objectes, llocs, èpoques, processos i sentiments. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets als més abstractes. Descripció objectiva: imparcial, objectiva i precisa. És… Obre la fitxa →

Text argumentatiu

Finalitat Un text argumentatiu pretén convèncer i modificar el punt de vista del destinatari sobre un tema polèmic o controvertit. Argumentar vol dir: Anar més enllà de la simple opinió Raonar les idees proposades Contrarestar les idees contràries Fer creïbles… Obre la fitxa →

La nota

1. Deixar missatges Si vols deixar un encàrrec o fer saber un fet puntual a una persona del teu entorn i aquesta persona no hi és, li pots escriure una nota i deixar-la-hi en un lloc visible perquè la pugui… Obre la fitxa →

Text instructiu

Els textos instructius tenen com a finalitat donar les instruccions precises perquè puguem aprendre a fer una cosa seguint, de manera ordenada, tots els passos necessaris. Característiques dels textos instructius Estructura ordenada per passos: sovint es presenta en forma esquemàtica i ordenada amb… Obre la fitxa →

Textos periodístics

Els textos periodístics són aquells que apareixen en els mitjans de comunicació: diaris, revistes, ràdios, televisions, etc. Aquests mitjans persegueixen tres objectius: Informar: explicar què passa al món. Formar: interpretar i valorar les notícies, crear opinió i transmetre valors socials,… Obre la fitxa →

L’exposició oral d’un treball

L’exposició oral d’un treball en públic té com a objectiu fonamental transmetre i fer entendre una sèrie de fets i conceptes que l’autor del treball ha descobert i ha estudiat a través de la recerca i del procés de redacció… Obre la fitxa →

Text expositiu o explicatiu

«Explicar» i «exposar» són dos verbs que expressen conceptes estretament connectats; tant, que sovint s’ha utilitzat «exposició» i «explicació» per referir-se a una mateixa classe de seqüències. Exposar equival a «informar», és a dir, transmetre dades amb un alt grau d’organització… Obre la fitxa →

La crítica

Definició Una crítica és un escrit de caràcter generalment breu i concís en el qual s’emet un judici o es fa una valoració personal sobre una obra literària o sobre qualsevol manifestació cultural i artística. Les qualitats més importants per… Obre la fitxa →

El text explicatiu

Rep el nom de text explicatiu aquell text que exposa amb paraules clares, amb els desenvolupaments necessaris, amb exemples, etc. una matèria, un text o un autor, més o menys difícil. Redacció de paràgrafs desenvolupant una idea principal: Els elements… Obre la fitxa →

El text argumentatiu (2)

ELS TEXTOS D’OPINIÓ La delimitació entre el text argumentatiu i el text expositiu és, de vegades, difícil d’establir. Les dues tipologies comparteixen diverses característiques: una finalitat informativa; un destinatari que, se suposa, té un cert nivell de coneixement del tema;… Obre la fitxa →

La ràdio

La programació radiofònica s’estén al llarg de les hores d’emissió per tal d’informar, entretenir, divertir, persuadir, l’oient, i ho fa amb programes de tot tipus, des d’informatius, a magazines, passant per concursos, repartits estratègicament per totes les franges horàries. Mapa… Obre la fitxa →

Els elements de la comunicació. La notícia

Les persones, com a éssers intel·ligents i socials que som, necessitem comunicar-nos coses constantment: els desitjos, les emocions, les idees, etc. Per aconseguir una comunicació eficaç, hem creat uns sistemes de signes que ens permeten expressar, amb una gran precisió,… Obre la fitxa →

© 2017 Aula de català — Professora ANNA BALAGUER — Pàgina feta amb WordPress

Disseny del tema Anders NorenTorna a dalt ↑