Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Tipus de textos

Recepta de cuina

Text instructiu. Activitat d’expressió escrita Una recepta de cuina és un text instructiu. Per tant, en escriure’n una cal tenir en compte les característiques pròpies d’aquesta tipologia textual. Aquí en teniu un exemple: Fixeu-vos en l’estructura: Nom de la recepta…. Continue Reading →

Textos funcionals

Text descriptiu Expressa característiques que ens permeten identificar i conèixer persones, animals, objectes, llocs, èpoques, processos i sentiments. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets als més abstractes. Descripció objectiva: imparcial, objectiva i precisa. És… Continue Reading →

Text argumentatiu

Finalitat Un text argumentatiu pretén convèncer i modificar el punt de vista del destinatari sobre un tema polèmic o controvertit. Argumentar vol dir: Anar més enllà de la simple opinió Raonar les idees proposades Contrarestar les idees contràries Fer creïbles… Continue Reading →

La nota

1. Deixar missatges Si vols deixar un encàrrec o fer saber un fet puntual a una persona del teu entorn i aquesta persona no hi és, li pots escriure una nota i deixar-la-hi en un lloc visible perquè la pugui… Continue Reading →

Text instructiu

Els textos instructius tenen com a finalitat donar les instruccions precises perquè puguem aprendre a fer una cosa seguint, de manera ordenada, tots els passos necessaris. Característiques dels textos instructius Estructura ordenada per passos: sovint es presenta en forma esquemàtica i ordenada amb… Continue Reading →

Textos periodístics

Els textos periodístics són aquells que apareixen en els mitjans de comunicació: diaris, revistes, ràdios, televisions, etc. Aquests mitjans persegueixen tres objectius: Informar: explicar què passa al món. Formar: interpretar i valorar les notícies, crear opinió i transmetre valors socials,… Continue Reading →

L’exposició oral d’un treball

L’exposició oral d’un treball en públic té com a objectiu fonamental transmetre i fer entendre una sèrie de fets i conceptes que l’autor del treball ha descobert i ha estudiat a través de la recerca i del procés de redacció… Continue Reading →

Text expositiu o explicatiu

«Explicar» i «exposar» són dos verbs que expressen conceptes estretament connectats; tant, que sovint s’ha utilitzat «exposició» i «explicació» per referir-se a una mateixa classe de seqüències. Exposar equival a «informar», és a dir, transmetre dades amb un alt grau d’organització… Continue Reading →

La crítica

Definició Una crítica és un escrit de caràcter generalment breu i concís en el qual s’emet un judici o es fa una valoració personal sobre una obra literària o sobre qualsevol manifestació cultural i artística. Les qualitats més importants per… Continue Reading →

El text explicatiu

Rep el nom de text explicatiu aquell text que exposa amb paraules clares, amb els desenvolupaments necessaris, amb exemples, etc. una matèria, un text o un autor, més o menys difícil. Redacció de paràgrafs desenvolupant una idea principal: Els elements… Continue Reading →

El text argumentatiu (2)

ELS TEXTOS D’OPINIÓ La delimitació entre el text argumentatiu i el text expositiu és, de vegades, difícil d’establir. Les dues tipologies comparteixen diverses característiques: una finalitat informativa; un destinatari que, se suposa, té un cert nivell de coneixement del tema;… Continue Reading →

La ràdio

La programació radiofònica s’estén al llarg de les hores d’emissió per tal d’informar, entretenir, divertir, persuadir, l’oient, i ho fa amb programes de tot tipus, des d’informatius, a magazines, passant per concursos, repartits estratègicament per totes les franges horàries. Mapa… Continue Reading →

Els elements de la comunicació. La notícia

Les persones, com a éssers intel·ligents i socials que som, necessitem comunicar-nos coses constantment: els desitjos, les emocions, les idees, etc. Per aconseguir una comunicació eficaç, hem creat uns sistemes de signes que ens permeten expressar, amb una gran precisió,… Continue Reading →

© 2019 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑