Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Sintaxi

Oracions subordinades substantives

    Funcions de les oracions substantives completives SAtr  CD CRV CPred CN CAdj CAdv Ens interessa que el grup funcioni bé.La nena sembla que estigui trista.  Digueu-li que no cridi tant. Es queixaven que no els havien atès bé…. Continue Reading →

L’oració composta

Estructura de l’oració composta Tipus d’oracions compostes Ens hem fixat en la manera de distingir la conjunció que de les oracions substantives del pronom relatiu que: verb + que: conjunció –> oració substantiva nom + que: pronom relatiu –> oració adjectiva article / demostratiu + que:… Continue Reading →

Funcions sintàctiques

Funcions sintàctiques dins de l’oració Subjecte (S) Predicat (P) Funcions sintàctiques dins del SN Complement del nom (CN) Un SN és un conjunt de paraules que té com a nucli un nom, que és un element essencial i necessari. Els… Continue Reading →

Complement circumstancial

El complement circumstancial (CC) és el complement del verb que expressa una circumstància; és a dir, el lloc, el temps, la manera, la companyia, l’instrument, la quantitat, etc. Tipus de complements circumstancials – De lloc (on?): Dinarem a Barcelona. –… Continue Reading →

El complement directe i indirecte

Complement directe Els verbs intransitius no necessiten cap complement per expressar tot el seu significat. El gat dorm. Els nens riuen. Els verbs transitius com ara donar, portar i voler necessiten un complement per expressar la persona o la cosa… Continue Reading →

© 2020 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑