Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Sintaxi

Frases per analitzar 1

Frases per treballar les funcions següents: subjecte i predicat complement del nom CD, CI i CC Llegeix el text “Dues cartes d’amor sense segell” i analitza morfosintàcticament les frases següents: La senyora Rita va baixar a la platja. Carregava un… Obre la fitxa →

Oracions subordinades adjectives

Les oracions adjectives de relatiu són oracions subordinades que depenen d’un nom. Serveixen per concentrar informació sobre aquest nom. El mecanisme de les oracions de relatiu ens permet ser més econòmics perquè condensa dues o més oracions en una de… Obre la fitxa →

Pronoms relatius

1. Els pronoms relatius enllacen oracions i substitueixen un element que es repeteix. El funcionari era molt amable + El funcionari ens va atendre El funcionari que ens va atendre era molt amable. El material és suficient per a la investigació + Disposeu de material El material de què disposeu és suficient… Obre la fitxa →

Oracions subordinades adverbials

Hem comentat la classificació de les oracions adverbials. Recordeu que les oracions adverbials fan la funció de complement circumstancial. Fixeu-vos bé en els usos de per què, perquè i per a què: Per què Perquè Per a què 1) Pronom interrogatiu  per què = per… Obre la fitxa →

Oracions subordinades substantives

    Funcions de les oracions substantives completives SAtr  CD CRV CPred CN CAdj CAdv Ens interessa que el grup funcioni bé.La nena sembla que estigui trista.  Digueu-li que no cridi tant. Es queixaven que no els havien atès bé…. Obre la fitxa →

L’oració composta

Estructura de l’oració composta Tipus d’oracions compostes Ens hem fixat en la manera de distingir la conjunció que de les oracions substantives del pronom relatiu que: verb + que: conjunció –> oració substantiva nom + que: pronom relatiu –> oració adjectiva article / demostratiu + que:… Obre la fitxa →

Els constituents de l’oració

Una oració és un conjunt de paraules que forma una unitat de comunicació amb sentit complet. Perquè això sigui possible, normalment cal la presència de dos constituents bàsics: Un sintagma nominal (SN) per designar l’element del qual parlem: el subjecte… Obre la fitxa →

Funcions sintàctiques

Funcions sintàctiques dins de l’oració Subjecte (S) Predicat (P) Funcions sintàctiques dins del SN Complement del nom (CN) Un SN és un conjunt de paraules que té com a nucli un nom, que és un element essencial i necessari. Els… Obre la fitxa →

Complement circumstancial

El complement circumstancial (CC) és el complement del verb que expressa una circumstància; és a dir, el lloc, el temps, la manera, la companyia, l’instrument, la quantitat, etc. Tipus de complements circumstancials – De lloc (on?): Dinarem a Barcelona. –… Obre la fitxa →

El complement directe i indirecte

Complement directe Els verbs intransitius no necessiten cap complement per expressar tot el seu significat. El gat dorm. Els nens riuen. Els verbs transitius com ara donar, portar i voler necessiten un complement per expressar la persona o la cosa… Obre la fitxa →

© 2017 Aula de català — Professora ANNA BALAGUER — Pàgina feta amb WordPress

Disseny del tema Anders NorenTorna a dalt ↑