Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Selectivitat

Exàmens i solucionaris

Tots els exàmens i solucionaris de Llengua Catalana i literatura Juny Setembre 2018 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2017 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2016 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2015 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2014 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2013 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2012 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2011 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions 2010 Enunciats – Solucions Enunciats – Solucions… Continue Reading →

Fonètica i ortografia

Els sons vocàlics En català central hi ha un sistema de vuit vocals: Obertura de la boca Posició de la llengua anteriors centrals posteriors                 tancades [i] [u] semitancades [e] [o] mitjana [ə] semiobertes [ɛ] [ɔ] oberta [a] Aquest sistema, però,… Continue Reading →

Joan Maragall, Visions & Cants

Joan Maragall, Visions & Cants Continguts que cal saber El perfil intel·lectual de Joan Maragall. Les idees polítiques. La posició literària: l’herència del Romanticisme i la teoria de la “paraula viva”. Visions & Cants. Datació i context polític i social…. Continue Reading →

© 2020 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑