Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Lèxic

Alfabet

Què és l’alfabet? L’alfabet o abecedari és el conjunt de lletres que fem servir per representar els sons que pronunciem. La paraula alfabet prové de les dues primeres lletres de l’alfabet grec: (alfa) i (beta). Cada llengua té un alfabet… Obre la fitxa →

Els oficis

Vocabulari Els oficis (làmina amb text) Els oficis (làmina sense text) Les professions en català Pràctica  Comencem 5: La família. Quadern del professor.   Català per a treballadors de la construcció. Exercicis per a alumnat xinès: Professions. Aula d’Acollida INS de Vidreres…. Obre la fitxa →

Els animals

Bestiari de Pere Quart Qui l’ha escrit? Poemes 1 Poemes 2 Després de llegir   Vocabulari Dossier Comencem 9: Els animals Imatges català-àrab-Els animals Els animals.  (fitxes de vocabulari) Animals domèstics. (Pere Payeras) Animals de granja. (Maria Teresa Maria) Vocabulari català-urdú: els animals. Vocabulari… Obre la fitxa →

La casa

Cartells de vocabulari Teoria Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Els habitatges. El bany. Generalitat valenciana. El dormitori. Generalitat valenciana. El saló. Generalitat valenciana. La cuina. Generalitat valenciana. Els estris de la cuina. Diccionaris audiovisuals. Àngel E. Rúa. La cuina…. Obre la fitxa →

La família

Vocabulari Cartell La família. Generalitat valenciana. Vivim Junts: La família. Generalitat de Catalunya.  Pràctica Comencem 5: La família (alumne)  / La família (quadern del professor) La Nadia i en Li: Tema 3: La casa i la família (impremta) Jocs Lic: Identificació… Obre la fitxa →

El menjar

Vídeos El món per un forat: El mercat Vocabulari El centre comercial El mercat i el supermercat (làmina amb text) El mercat i el supermercat(làmina sense text) El centre comercial (làmina amb text) El centre comercial (làmina sense text) El bar… Obre la fitxa →

Vocabulari bàsic

Formar paraules Comprensió lectora Un sac carregat de lletres i números  

El cos humà

  Descobreix les paraules del cos humà  

Vocabulari en imatges

La polisèmia i l’homonímia

1. Polisèmia Paraula que té més d’un significat. Els diferents significats d’un mot polisèmic s’anomenen accepcions i entre ells hi ha una relació d’analogia o semblança. Tenen un origen etimològic comú i per això en els diccionaris es recullen en una sola… Obre la fitxa →

Camps semàntics i camps lèxics

Definició Les paraules es poden agrupar en camps semàntics, que són grans conjunts de mots de diverses categories gramaticals que, tot i designar conceptes diferents, pertanyen a una mateixa àrea de la nostra experiència. Per exemple, el camp semàntic del mar… Obre la fitxa →

Locucions i frases fetes

Interferències lingüístiques

Les interferències lingüístiques en el vocabulari propi de la llengua catalana s’anomenen, també, barbarismes. Els barbarismes són els mots manllevats o calcats d’una altra llengua sense tenir-ne necessitat. Així, per exemple, en català no tenim cap necessitat d’usar el mot castellà poste,… Obre la fitxa →

Sinònims i antònims

El diccionari de sinònims i antònims és aquell que, en comptes d’explicar-nos el significat de les paraules, com fa el diccionari general, ens diu les que comparteixen el mateix significat o un de molt semblant (els sinònims) i les que tenen un significat oposat (els antònims)…. Obre la fitxa →

La definició

Definir una paraula o una expressió és explicar el seu significat. La definició ha de ser clara i útil i al més breu possible. caminar: Traslladar-se a peu d’un lloc a un altre. Com es defineix una paraula Exemples Moltes… Obre la fitxa →

Logogrifs

Cada número representa una lletra, sempre la mateixa, dins el mateix logogrif. És a dir, cal resoldre’ls per separat.  

Composició

Les paraules compostes són aquelles que s’han format a partir de la combinació de dues o més paraules simples per donar-ne una de nova, sovint amb un nou significat. substantiu panxa + adjectiu content = panxacontent verb torcar + substantiu… Obre la fitxa →

Les paraules derivades

Recorda que les paraules derivades són aquelles que s’han format a partir de l’arrel d’una paraula primitiva i un o més morfemes derivatius (o afixos). Paraula primitiva Paraules derivades trist trist-esa en-trist-ir trist-ament adjectiu nom verb adverbi   1. Els… Obre la fitxa →

Les famílies de paraules

Les famílies de paraules Les paraules es poden agrupar en famílies. Totes les paraules d’una família comparteixen una arrel comuna. Per exemple: Família de paraules amb l’arrel pas-  Família de paraules amb l’arrel tendr-  pas, passa, passar, passadís, passador… tendre, tendresa, tendrament,… Obre la fitxa →

Els sinònims

DOS NOMS PER A CADA COSA Aquí teniu deu parells de sinònims amb els quals podeu anomenar els deu dibuixos que hi ha aquí sota. Ens sabeu dir quins són els sinònims que corresponen a cada dibuix? EXERCICIS: 20 i… Obre la fitxa →

© 2017 Aula de català — Professora ANNA BALAGUER — Pàgina feta amb WordPress

Disseny del tema Anders NorenTorna a dalt ↑