Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Lèxic

Alfabet

Què és l’alfabet? L’alfabet o abecedari és el conjunt de lletres que fem servir per representar els sons que pronunciem. La paraula alfabet prové de les dues primeres lletres de l’alfabet grec: (alfa) i (beta). Cada llengua té un alfabet… Continue Reading →

Derivació. Prefixos

Definició La derivació és un procés de formació de mots nous a partir d’un lexema (també dit radical o arrel), generalment afegint-hi afixos: mar + í→ marí mar + ejar→ marejar Els mots formats pel mecanisme de la derivació s’anomenen derivats. El… Continue Reading →

Els oficis

Vocabulari Els oficis (làmina amb text) Els oficis (làmina sense text) Les professions en català Pràctica  Comencem 5: La família. Quadern del professor.   Català per a treballadors de la construcció. Exercicis per a alumnat xinès: Professions. Aula d’Acollida INS de Vidreres…. Continue Reading →

Els animals

Els bestiaris http://construim.cruilla.cat/demos/llenguacatalana-1eso/recursosinteractivos/unidad_modelo_cruilla/index.html#/pag/0 Bestiari de Pere Quart Qui l’ha escrit? Poemes 1 Poemes 2 Després de llegir     Vocabulari Dossier Comencem 9: Els animals Imatges català-àrab-Els animals Els animals.  (fitxes de vocabulari) Animals domèstics. (Pere Payeras) Animals de granja. (Maria Teresa Maria)… Continue Reading →

La casa

Cartells de vocabulari Teoria Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Els habitatges. El bany. Generalitat valenciana. El dormitori. Generalitat valenciana. El saló. Generalitat valenciana. La cuina. Generalitat valenciana. Els estris de la cuina. Diccionaris audiovisuals. Àngel E. Rúa. La cuina…. Continue Reading →

La família

Vocabulari Cartell La família. Generalitat valenciana. Vivim Junts: La família. Generalitat de Catalunya.  Pràctica Comencem 5: La família (alumne)  / La família (quadern del professor) La Nadia i en Li: Tema 3: La casa i la família (impremta) Jocs Lic: Identificació… Continue Reading →

© 2020 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑