Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Unitat 4

Oració simple

A l’hora de parlar dels elements que formen una oració i de les relacions que hi ha entre ells tindrem en compte els conceptes següents: Categories lèxiques Les paraules de la llengua s’agrupen en 9 categories lèxiques: noms (N), verbs… Continue Reading →

© 2020 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑